Fatura ve Makbuz Arasındaki Fark

 • Fatura, satın alınan ürünün karşılığında verilen tutar belirtilmiş resmi belgedir, Makbuz fatura karşılığı yapılan ödemenin belgelendiği evraktır.
 • Fatura Maliye bakanlığının mührü bulunması zorunlu belgedir, makbuzda bunlara gerek yoktur.
 • Faturanın borçlandırır, Makbuz Alacaklandırır
 • Faturanın şirket-şahıs ların kayıtlı bulunduğu il içerisinde basılır, Makbuz her matbaa tarafından basılabilir
 • Her faturanın seri numarası Vergi dairesine bildirilme zorunluluğu vardır, makbuzda bu zorunluluk yoktur

Faturanın genel özellikleri
Faturanın, satıcı firma tarafından alıcı firma adına tanzim edilen, mal veya hizmetin satıldığını gösteren bir belgedir. Genel olarak aşağıdaki hususları içerir:

 • Düzenlendiği dilde fatura başlığı,
 • Satıcı ve alıcı firmanın ticari ismi/ünvanı, adresi, kaşesi, imzası, ve faturanın miktarının, örneğin katma değer vergisi için, vergi kayıt numarası,
 • Faturanın numarası (genellikle bu numaranın satıcı tarafından belirlenememesi için numaralı baskı faturanın koçanları ya da uygun bilgisayar programı kullanılması, muhasebe kaydının numara sırasıyla yapılması, iptal ve düzeltmelerin eskisini işaretleyip yeni faturanın ya da kredi faturası düzenleyerek yapılması şart koşulur),
 • Faturanın düzenlenme tarihi,
 • Malın tam tanımı ve miktarı,
 • Birim fiyatı ve toplam fiyatını,
 • Teslim şekli,
 • Ödeme şekli,
 • Ödemenin ne kadarının ne çeşit vergi olduğu (vergi miktarının vergiyi alan ülke para birimiyle belirtilmesi de genellikle şart koşulur).
 • Sağlık Hizmeti işlerinin ücretleri:%8 KDV
 • Özel tüketim işlerinde:%18 KDV
 • Eğitim, araştırma vb işlerde:%17 KDV
 • Gelir Vergisi Stopajlarında:%20 KDV
Etiketler:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir