Evrim ve Devrim arasındaki başlıca farklar;

  • İkisininde temelinde bir durumdan başka bir duruma geçiş, değişim, dönüşüm vardır,
  • Devrimler genellikle hızlı şekilde olurlar,
  • Evrimler ise yıllar veya çağlar sonucunda gerçekleşir,
  • Devrimler genellikle köklü ve temelli değişim şeklinde olur,
  • Darbe ve Devrim aynı kavramlar değildir,
  • Evrim, canlı türlerinin nesiller boyunca değişime uğrayarak ilk halinden başka hallere dönüşmesidir,
  • Evrim, organik ve biyolojik olarak ikiye ayrılabilir,
  • Devrim, var olan yönetim, davranış veya bir toplumsal hareketin yok olup yerine başka durumların getirildiği köklü değişikliklerdir,
  • Günümüzdeki evrim kavramı, 1859 yılında Charles Darwin tarafından ortaya atılmış kuram üstüne kuruludur,
Detaylı Açıklamalar;

1800’lerde, bilim adamları türlerin değiştiğini veya dönüşüp dönüşmediğini sorgulamaya başladılar

Lamarckın düşüncesi, eğer bir hayvan yaşam periyodu boyunca bir karakterini geliştirirse, onu gelecek nesile aktarabilir.

Zürafa görüşü…

Kuvvetler yeryüzü şekillerini değiştirir

Değişim yavaş gerçekleşir,

Dünyanın yaşı binlerce yıldan çok çok daha fazla yaşlıdır

Coğrafik yapılar birleşebilir veya ayrılabilir

Darwin bu bilgiler ışığında, eğer yer küre zaman içerisinde değişmişse, peki canlı organizmalara ne olmuştu? sorusunu sordu.

Yaklaşık benzer tarihlerde, William Smith gibi jeologlarda Britanyanın Kaya ve fosil haritalamasını yapıyordu. Bu bilim adamları geçmişte günümüzde yaşayan türlerden farklı türlerin var olduğunu ortaya koydular

1831-1836, yılları arasında Genç bilim adamı olarak HMS Beagle gemisi ile dünya turunu yaptı.

Bu gezi sırasında yaşamın inanılmaz çeşitliliği ile büyülenmiş ve bunun kökeninin ne olabileceğini merak etmiştir.

Darwin, 1859 yılında basılan Origin of Species kitabında, Bir türden diğerinin nasıl oluşabilceğini sunmuştur.

Sınırlı besin ortamında, rekabetin anlamı sadece en uygunun hayatta kalabilmesidir.

Bu durum en iyi uyum sağlayan bireylerin doğal seçilimine neden olacak ve yeni bir türün evrimleşmesi ile sonuçlanacaktır

Darwinin Doğal Seçilim yoluyla Evrim fikri büyük bir tartışma ile karşılaşmıştı.

En ünlü tartışma 1860 yılında piskopos Wilberforce ile Darwin’in “bulldog”u olarak anılan Thomas Henry Huxley arasında gerçekleşmiştir.

Herne kadar Evrimciler tartışmalarda daha üstün olsalarda, o dönemde az bir kitle tarafından fikir kabul görmüştür.

Charles Darwin ile aynı zamanlarda evrim kuramı konusunda çalışmıştır.

Darwini harekete geçiren kişidir.

Darwin ile Wallace evrim teorisi ve doğal seçilim üzerine beraberce bir tez yazıp yayımlamışlardır.

Sonraları Darwin’le bazı noktalarda görüş ayrılığına düşen Wallace, zihinsel gücün gelişmesinde Darwin’den farklı olarak doğal seçmenin dışında biyolojik olmayan etkenlerin rol oynadığını savunmuştur.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir