Başlıca Farklar;

 • Diğer bir canlının etiyle beslenen hayvanlara etçil hayvanlar denir,
 • Doğadaki bitkiler ile beslenen hayvanlara ise otçul hayvan denir,
 • Hem etçil hemde otçul olan hayvanlarda mevcuttur,
 • Kütle olarak çok büyük hayvanların beslenme şekilleri genellikle etobur ve otobur şeklinde söylenebilir,
Et ile beslenen hayvanlara (etçil hayvanlara) örnek olarak:

 • Köpek
 • Aslan
 • Kaplan
 • Kartal
 • Köpek balığı
 • Çıyan
 • Ayı
 • Kurt
 • Jaguar

Ot ile beslenen hayvanlara (otçul hayvanlara) örnek olarak:

 •  Zürafa
 • İnek
 • Zebra
 • At
 • Keçi
 • Koyun
 • Tavuk gibi hayvanları verebiliriz.

Detaylı Bilgileri

Etçil,

Latince “Et yutanlar” anlamına gelir. Ama aslında etçil beslenme takımın bütün üyeleri için en önemli beslenme değildir. Etçiller takımı iki alt takıma ayrılır: köpeğimsilerve kedimsiler. Eski sınıflandırmalara göre karasal- ve sucul yırtıcılar iki ayrı takıma konulurdu. Günümüzün biliminde bu iki takım birleştirilmiş ve sucul yırtıcılar etçillerin köpeğimsi alt takımı içerisinde yer almıştır.

Etçiller takımının üyeleri çok çeşitlidir ve örneğin kuyruksüren ile mors gibi birbirlerine hiç benzemeyen türleri kapsar. Suda yaşıyan fokgiller ve diğer sucul memeliler, karada yaşayan bütün büyük etçil memeliler ve birsürü orta ve küçük boyda yırtıcı memeliler bu takıma aitdir. Takımdaki çeşitlilik kaba ve çevik yapılı ayılardan, zarif yapılı kedilere kadar uzanır. Ölçülerin arasındaki en büyük fark, takımın en küçük üyesi olan ve sadece 35-70 gram ağırlığa varan fare gelinciği’nden ağırlığı 4 tona kadar varabilen ve en büyük memelilerden birisi olan deniz fili’nin arasındadır.

Otçul,

Bitkisel organizmaları besin olarak kullanan hayvanlardır. Karasal ortamdaki otobur formlarının esasını böcekler, kemirici memeliler, ve gevişgetirenler oluşturur

Koyunlar herbivor (sadece otla beslenen) canlılardır.

Deniz ve tatlı sularda ise; fitoplanktonik organizmalarla beslenen küçük boylu kabuklular (Crustacea) ve yumuşakçalar (Mollusca) türleridir.

 


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir