• 7 Yorum • Erozyon ve Heyelan arasındaki başlıca farklar;

  • Erozyon ve Heyelan arasındaki en önemli fark, Erozyon dış etkiler sayesinde gerçekleşir, Heyelan ise dış kuvvetlerin etkisi çok yoktur.
  • Erozyonun meydana gelmesinin başlıca sebebi bitki örtüsünün az olmasıdır.
  • Heyelenın meydana gelmesinin en önemli sebepleri ise yağışın ve eğimin fazla ve toprağın killi olmasıdır.
  • Heyelenın en sık görüldüğü mevsim ilkbahar mevsimidir, bunu sebebi yağışın çok olmasıdır,
  • Heyelan genellikle anlık olarak gerçekleşir, Erozyon ise zamanla gerçekleşir.
  • Heyelan yerin ana kaya üstünden veya ana kaya ile birlikte kaymasıdır, Erozyon ise toprağın üst kısmının yer değiştirmesidir.
  • Erozyonu önlemek için yapılması gereken, bitki örtüsünü fazlalaştırmak ve ağaç dikmektir, Heyelan için ise ağaçlandırma çalışması fayda vermeyebilir. Bitkilerin kökleri toprak ile beraber kayar.
  • Erozyon önlenebilir ancak heyelan önlenemez.
  • Heyelan insanların ölmesine neden olabilir, erozyonda insan ölümlerine çok sık rastlanmaz.
  • İki doğa olayınında etkilediği yönler farklıdır.
  • Heyelan çok yağış alan bölgelerde gerçekleşirken, Erozyon kurak alanlarda meydana gelebilir.
  • Erozyonun meydana gelmesinden insanlar sorumludur, heyelanın meydana gelmesinde insanların doğrudan etkisi yoktur.
  • Heyelanda tabakaların uzanış yönü etkilidir, Erozyonda etkili değildir.

  Detaylı Açıklamalar,


  Heyelanda Etkili Faktörler
  1) Eğimin fazla olması.
  2) Yağışların fazla olması.
  3) Toprağın killi olması.
  4) Tabakaların uzanış yönü: Tabakaların eğime paralel olması durumunda heyelan daha fazla görülür.
  5) Beşeri faktörler: Yol yapım çalışmaları ile yamaç denge profilinin bozulması.
  6) Depremler.

  Erozyonda Etkili Faktörler
  1) Arazinin çok engebeli olması,
  2) Eğimli arazilerde arazinin eğime dik sürülmesi.
  3) Bitki örtüsünün yok edilmesi: Orman yangınları, tarla açmak amacıyla ağaçların kesilmesi, otlaklarda aşırı otlatılma yapılması, anız örtüsünün yakılması gibi.
  4) Toprağın fazla şekilde işlenmesi.
  5) Yağışların sağanak şeklinde olması.
  6) Yağışların düzensiz olması .
  7) Akarsuların taşması.

  Erozyonun Sonuçları
  1) Toprağın verimi düşer, çölleşme meydana gelir.
  2) Barajlar dolar.
  3) Tarım alanları daralır.
  4) Bozulan doğal dengeye bağlı olarak bir çok bitki ve hayvan türü yok olmaktadır.

  Erozyonu önlemek için;
  1) Mevcut bitki örtüsü korunarak ağaçlandırma yapılmalıdır.
  2) Eğimli tarım alanlarında tarla eğime paralel sürülmeli ve taraça (seki) yapılmalıdır.
  3) Nöbetleşe tarım yöntemi uygulanmalı (bu yöntemde asıl amaç erozyonu önlemek değildir. Verimi artırmaktır.)
  4) Otlaklarda erken ve aşırı otlatma yapılmamalıdır.
  5) Baraj gölü yamaçları ağaçlandırılmalıdır


  Konuyla ilgili yorumlar

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir