• 3 Yorum • Başlıca Farklar;

  • Beslenme uzmanı, kişinin yemek alışkanlıkları ve birtakım tıbbı testler sonucunda yorum yapan ve kişiye göre beslenme düzeni oluşturan dır,
  • Diyetisyen ise adından da anlaşılacağı üzere fazla kiloları olan bir kişinin  belirli bir diyet programını uygulayan kişidir,
  • Diyetisyen ve Beslenme uzmanına gidecek kişilerin karşı taraftan lisans belgelerini kendilerine göstermeleri gerekir,
  • Belgesiz ve izinsiz iş yapanları ihbar ediniz,

  Mesleki sorular

  Bir Diyetisyenin görevleri

  • Besinlerin işlenmesi, hazırlanması, pişirilmesi, depolanması vb. sırasında oluşan değişikliklerin insan vücudundaki etkilerini inceler,
  • Toplumda değişik yaş, cinsiyet ve fiziksel uğraşı yapan grupların enerji ve diğer besin öğeleri gereksinmelerini belirler,
  • Toplumun yanlış beslenme alışkanlıklarını saptar. Yetersiz ve dengesiz beslenmenin yol açtığı sağlık sorunlarına karşı önlemlerin alınmasını sağlar,
  • Ülkenin temel beslenme plan ve politikalarının belirlenmesi ve uygulanmasında yardımcı olur, Besin analizlerini yapar,
  • Diyet ürünleri geliştirir,
  • Çeşitli hastalık durumlarındaki birey ve gruplar için hastalık durumlarına uygun diyetleri planlar,
  • Hastalıklardan koruyucu diyetleri planlar,
  • Toplu beslenme yapılan kurum ve kuruluşlarda beslenme ilkelerine uygun hizmetin verilmesini sağlar.
  • Besinlerin satın alınması, hazırlanıp pişirilmesi, saklanması ilkelerini belirler ve uygulanmasını sağlar,
  • Kurum ve kuruluşların özelliklerine göre bireylerin günlük enerji ve besin öğelerini hesaplar, Bu hesaplara uygun günlük, haftalık, aylık menüler düzenler,
  • Besinin ve besinlerin hazırlanmasında görev alan personelin hijyenik ve sanitasyon kurallarına uyarak çalışmasını sağlar, Toplumu ve bireyleri sağlıklı ve ekonomik beslenme yöntemleri konusunda eğitir, Eğitim materyallerini hazırlar.
  MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

  Diyetisyen olmak isteyenlerin; Fen bilimlerine, özellikle kimya ve biyolojiye ilgili ve bu konularda başarılı, Başkaları ile işbirliği yapabilen, Başkalarına yardım etmekten hoşlanan Dikkatli, araştırmacı ve yeniliklere açık, Güler yüzlü, kendini ifade edebilen ve beden dilini iyi kullanan, Sorumluluk sahibi kimseler olmaları gerekir. Yaratıcılık ve yabancı dil bilmek meslekte başarıyı artıran bir özelliktir.

  ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

  Diyetisyenler hastanelerde, okullarda, yurtlarda, fabrikalarda görev yaparlar. Görev yeri temizdir. Ancak, mutfak denetimi yaparken, diyetisyen nemli ve kokulu ortamda çalışmak durumundadır. İş genellikle oturarak yürütülür. Diyetisyenin ilişkide bulunduğu kişiler görev yaptığı kuruma göre değişir.

  MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

  Mesleğin eğitimi Beslenme ve Diyetetik lisans programında verilmektedir. Mesleğin eğitimine Sağlık Yüksekokullarında girebilmek için, Lise veya dengi okul mezunu olmak, Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)’nda yeterli YGS-2 puanı almak Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Beslenme ve Diyetetik” lisans programı ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir. Mesleğin eğitimine Sağlık Bilimleri Fakültelerinde girebilmek için ise, Lise veya dengi okul mezunu olmak, Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı ’nda (LYS)” Beslenme ve Diyetetik” Lisans programı için yeterli “MF-3” puanı almak, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Beslenme ve Diyetetik” lisans programı ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir. Bu yüksek öğrenim programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler alanlarından mezun iseler, YGS ve LYS sonuçlarına göre ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler. Meslek Liselerinin Ağırlama ve Gıda Teknolojisi, Besin Endüstrisi, Besin Endüstrisi İşleme, Besin Kontrol ve Analizleri, Besin Teknolojisi, Besin Teknolojisi-Besin Kontrol ve Analizleri, Besin Teknolojisi-Gıda Kontrol ve Analizleri, Besin Teknolojisi-Kurum Beslenmesi, Gıda Kontrol ve Analizleri, Gıda Teknolojisi, Kurum Beslenmesi, Beslenme ve Ev Yönetimi, Ev Yönetimi, Ev Yönetimi ve Beslenme bölümlerinden mezun olanlar ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavını (ÖSS) kazanıp, Beslenme ve Diyetetik lisans programını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedirler. Aşçılık, Gıda Teknikerliği, Gıda Teknolojisi, Hazır Yemek ve Aşçılık, Mutfak Yönetimi, Yemek Pişirme Teknikleri, Yiyecek İçecek İşletmeciliği, Yağ Endüstrisi Süt ve Ürünleri ön lisans programlarını başarı ile bitirenler de ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde yukarıdaki lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

  EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

  Beslenme-diyetetik programının öğrenim süresi 4 yıldır. Ayrıca yeterli düzeyde İngilizce bilmeyenler hazırlık sınıfı okurlar. Lisans düzeyindeki eğitim süresince: Türk Dili ve Edebiyatı, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ve Yabancı Dil gibi derslerin yanı sıra: Temel Kimya, Tıbbi Biyoloji ve Genetik, Fizik, Matematik, İstatistik, Psikoloji, Sosyoloji, Biyoistatistik, Beslenme Biyokimyası, Beslenme İlkeleri ve Besinler, Fizyoloji, Anatomi, Besin Mikrobiyolojisi, Kişisel ve Toplumsal Sağlık, Aile Planlaması, Toplum Beslenmesi, Beslenme Hastalıkları Epidemiyolojisi, Besin Kimyası ve Analizi, Ana-Çocuk Beslenmesi, Kurum Beslenmesi, Besin Kontrolü ve Yönetim Ekonomisi gibi dersleri alırlar. Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Beslenme ve Diyetetik Lisans Diploması” ve “Diyetisyen” ünvanı verilir.

  ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

  Mezunların çalışma alanları değişik alanlarda görülmektedir. Sağlık kuruluşlarında, yataklı tedavi kurumlarında klinik diyetisyen olabilirler. (Hastaların enfeksiyon rehabilitasyon, şişmanlık, şeker, kalp tedavilerinde özel diyetler hazırlarlar.), Toplu beslenme yapan kuruluşlarda, Beslenme eğitimcisi ve öğretmen olarak eğitim kurumlarında, Araştırma endüstri ve besin üretimi yapan kuruluşlarda, Halk sağlığı hizmetlerinde koruyucu ve eğitici diyetisyen, Özel beslenme ve spor merkezlerinde görev alabilirler.

  BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

  Eğitim süresince, öğrenciler, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun kredisinden ve çeşitli kuruluşların burslarından yararlanabilirler. Kamu kesiminde görev alan Diyetisyenler, Devlet Memurları Yasası hükümlerine göre maaş ve yan ödeme almaktadır. Özel sektörde ise: deneyim, işteki pozisyon ve  işletmelerin yapısına göre, ücret, geçerli asgari ücretin 4-5 katı civarında olabilmektedir.

  MESLEKTE İLERLEME

  Başarılı öğrenciler, diyetisyenliğin yanı sıra Beslenme Bilimleri, Diyetetik, Toplu Beslenme Sistemleri, Biyokimya, Anatomi, Halk Sağlığı ve Metabolizma dallarında lisans üstü eğitime devam edebilirler. Doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilir. Hastanelerde birden fazla diyetisyen bulunması halinde başhekimlikçe diyetisyenlerden birisi şef olarak görevlendirilebilir.


  Konuyla ilgili yorumlar

  1. Diyetisyen

   En üstteki başlıca farklar kısmında bulunan ilk iki madde yanlış tanımlanmış. Diyetisyen sadece kilo verme diyeti yazmaz, her hastalık için uygun diyet listesi planlayabilir. Beslenme Uzmanlığı, Diyetisyenlikten farklı bir meslek değildir. Şayet diyetisyenler, beslenme ve diyet uzmanı unvanını da kullanma yetkisi ve hakkına sahiptir.

  2. Dyt. Şenol YILDIZ

   İnsanları niçin yanlış bilgilendiriyorsunuz? Artık bu durumun kasıtlı yapıldığını düşünmeye başladım.

   1. BESLENME UZMANI Nedir, kimdir?
   Üniversitelerin Sağlık Bilimleri Fakültesi veya Yüksek Okulu Beslenme ve Diyetetik bölümünden mezun olduktan sonra, BESLENME BİLİMLERİ alanında master ya da doktora yapmış Beslenme ve Diyetetik mezunu diyetisyenlere denir. Her beslenme uzmanı diyetisyen olmak durumundadır. Başka bir alanda, örneğin tıp, gıda mühendisliği veya işletme mezunları beslenme bilimleri alanında yüksek lisans yapsalar dahi beslenme uzmanı unvanını kullanamazlar. Onlar beslenme bilimleri yüksek lisansı yapmış lisansiyer olurlar. Kesinlikle beslenme uzmanı ya da uzman/yüksek mühendis olamazlar. Bu unvanı yalnızca Beslenme ve Diyetetik mezunu olup beslenme bilimleri alanında master yapmış diyetisyenler kullanır.

   2. DİYET UZMANI Nedir, kimdir?
   Üniversitelerin Sağlık Bilimleri Fakültesi veya Yüksek Okulu Beslenme ve Diyetetik bölümünden mezun olduktan sonra, DİYETETİK alanında master ya da doktora yapmış Beslenme ve Diyetetik mezunu diyetisyenlere denir. Her diyetetik masterı yapmış birey, diyetisyen olmak durumundadır. Başka bir alanda, örneğin tıp, gıda mühendisliği veya işletme mezunları diyetetik alanında bilimsel hazırlık alsalar dahi master yapamazlar. Bu unvanı yalnızca Beslenme ve Diyetetik mezunu olup Diyetetik alanında master yapmış diyetisyenler kullanabilir.

   3. UZMAN DİYETİSYEN Nedir, Kimdir?
   Beslenme Bilimleri, Diyetetik, Beslenme ve Diyetetik, Halk Sağlığı, Biyokimya, Fizyoloji ya da Anatomi alanlarına master yapmış Beslenme ve Diyetetik mezunu diyetisyenlerin kazandığı unvandır. İşletme, iletişim gibi herhangi bir alanda yüksek lisans yapmış bir diyetisyen uzman unvanı yerine “işletme alanında yüksek lisans yapmış diyetisyen” gibi unvanlar alabilir.
   Diyetisyen Şenol YILDIZ, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü 2014 mezunu, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Diyetisyeni

  3. Diyetisyen Adayı İrem Güngör

   Öncelikle şunu söylemeliyim ki bu yazı bilgisi olmayan insanlar tarafından halkı manipüle etmek amaçlı yazılmış. Bir diyetisyenin asıl amacı kilo verdirmek değildir; gerek bedenen gerek ruhen düzenlediği sağlıklı diyet programlarıyla, yaptığı araştırmalarla bireyin yaşam biçimini daha sağlıklı bir hale getirmektir. Bu amaç uğruna bir diyetisyen yalnızca diyet yazmaz, aynı zamanda fabrikalarda çalışabilir, toplu beslenme kurumlarında ya da sizin anlayacağınız dille yemekhanelerde vb. yerlerde yönetici olabilir, hastanelerde ve bireysel olarak hizmet verebilir, toplumsal düzeyde beslenme alışkanlıklarını inceleyebilir ve uzun vadeli çalışmalarla toplum beslenmesini yönlendirebilir. Beslenme ve Diyetetik Lisans Bölümünden mezun olan kişi “diyetisyen” ünvanını alr. Yani öztürkçe ile beslenme uzmanıdır. Diyetisyen ingilizce kökenli bir sözcüktür. Türkçesi ise beslenme uzmanıdır. Şöyle bir cümle yazmışsınız:”Beslenme uzmanı, kişinin yemek alışkanlıkları ve birtakım tıbbı testler sonucunda yorum yapan ve kişiye göre beslenme düzeni oluşturan dır,” =>>> Biraz eksik bir tanımlama olmakla birlikte başlığının içeriğine uymayan bir cümledir. doğru bir cümledir fakat, aynı anlama gelen iki isim arasında kıyaslama yapmak saçmalığına dahil olmaktadır.

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir