Cam ve Plastik Arasındaki Başlıca Farklar;

 • Cam, topraktan yapılan inorganik bir maddedir.
 • Plastik ise petrolden elde edilen organik bir maddedir.
 • Camın temel ham maddesi topraktaki elementler özellikle de silisyum dur.
 • Plastiğin ana ham maddesi fosil yakıt olan petroldür, Carbon atomundan oluşan bir polimerdir.
 • Cam kütle olarak ağırdır, Plastik ise kütle olarak hafiftir.
 • Camın kırılması sebebiyle tehlike arz eder(yaralanma, kanama, sıyrık vb.).
 • Plastik kırılmaz kesilebilir tehlikesi yok denecek kadar azdır.
 • Cam üzerinden bir çok el işçiliği görsel düzenlemeler yapilabilir.
 • Plastik böyle düzenlemeleri göremeyiz.
 • Cam şişe doğada kaybolma suresi 4000 yıl, Plastik malzemeler doğada kaybolma süresi 1000 yıl.
 • Cam ısınsa bile herhangi bir kimyasal salgılamıyor.
 • Plastik Bisphenol A’nın(BPA kimyasal) içinde barındırır.
 • Cam kaynar su yardımıyla kolayca mikroplardan arınabilir.
 • Plastik eşyalardan kımyasal sızdığında vucudun hormon sistemine zarar verir.
Cam

Saydam veya yarı saydam, genellikle sert, kırılgan olan ve sıvıların muhafazasına imkan veren, inorganik amorf yapıda katı bir malzeme. Antik çağlardan beri gerek inşaat malzemesi, gerekse süs eşyası olarak camdan faydalanılmaktadır. Günümüzde halen basit araç gereçlerden iletişime ve uzay teknolojilerine kadar çok yaygın bir kullanım alanı vardır.

Ani soğutulmuş alkali ve toprak alkali metal oksitler le, diğer kimi metal oksitlerin çözülmesinden oluşan akışkan bir malzeme olup ana maddesi(Si O 2) silisyum dur. Cam amorf yapısını koruyarak katılaşır. Üretim sırasında hızlı soğuma nedeniyle kristal yapı yerine amorf yapı oluşur. Bu yapı cama sağlamlık ve saydamlık özelliğini kazandırır. Katılar da görülen kristal özelliklerini göstermediği için kimileyin sıvı olarak adlandırılır. Bu adlandırma esasen amorf yapısından dolayıdır.

Plastik

Karbon (C), hidrojen (H), oksijen (O), azot (N) ve diğer organik ya da inorganik elementlerin oluşturduğu monomer adı verilen; basit yapıdaki moleküllü gruplardaki bağın koparılarak polimer adı verilen uzun ve zincirli bir yapıya dönüştürülmesi ile elde edilen malzemelere verilen isimdir.

Örneğin; Etilen bir monomer dir. Bu monomer den oluşturulan polietilen ise polimerdir. En çok kullanılan plastiklerin başında gelir.

Tanımdan anlaşılacağı üzere plastikler doğada hazır bulunmaz, doğadaki elementlere insan tarafından müdahale edilmesi ile elde edilir. Elde edilmesi belli bir sıcaklık ve basınç altın da, katalizör kullanılarak monomerlerin reaksiyona sokulması ile olur. İlk üretildiğinde toz, reçine veya granül halde olabilir. Genelde plastikler petrol rafinerilerinde kullanılan ham petrolün işlenmesi sonucu arta kalan malzemelerden elde edilir. Yapılan araştırmalara göre yeryüzündeki petrolün sadece %4 lük bir kısmı plastik üretimi için kullanılmaktadır.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir