Byte ve Bit arasındaki başlıca farklar;

  • Bitler bilgisayar dilinde 0 ve 1 i temsil ederler.
  • Byte, 8 Bit’ten oluşur ve 0’dan 255’e kadar olan sayıları temsil edebilir.
  • Byte büyük B ile gösterilir, Bit ise küçük b ile gösterilir.
  • Yani 1 byte 8 bit büyüklüğündedir.
  • Bayt dan sonra kilobayt, megabayt, gigabayt, terabayt, petabayt gelir.Detaylı açıklamalar;

Bilgisayarda veri depolama ve transferlerinde bit en küçük dosya birimidir. Bir cihaz ya da fiziksel bir sistem tarafından depolanabilecek bilginin maksimum değeri normal olarak sadece 2 farklı şekilde bulunabilir. Bu durumlar genellikle ikili sayılar 0 ve 1 olarak yorumlanır.

1024 byte = 1 kilobyte
1024 kilobyte = 1 megabyte
1024 megabyte = 1 gigabyte

Bit ile byte birimlerinin birbiriyle çok karıştırılıyor. Birçok insanın bu iki birimin birbiriyle aynı anlama geldiğini düşünüyor olabilir. Ancak bu ikisi aslında temelde aynı şeyin miktarını belirtiyor olsa da farklı değerlere sahipler.
8 bit’lik veriye 1 byte adı veriliyor. Bir metin dosyasının içerisindeki tek bir harf 1 byte’lık yer kaplıyor.Byte biriminin ilk çıkış noktasını da bu tek bir karakterin kapladığı alan oluşturuyor. Byte’ın katlarında ise durum biraz karışıyor. Burada 10’un katları yerine 2’nin katları kullanılıyor. 1 MB denildiği zaman 220byte kastedilmiş oluyor. Benzer şekilde GB 230, TB da 240 byte anlamına geliyor.
İki Tabanlı Sayı Sistemi ve 8-bit
Bilgisayarlar 2 tabanlı sayı sistemini kullanır aslında cevap basittir günümüz elektronik teknolojisinde ikili sayı sistemiyle işlem yapmak çok kolay ve hızlıdır. Bilgisayarları 10’lu sayı sistemine göre geliştirebilirdik fakat bu seferde bilgisayar çok çok pahalı olurdu. Diğer taraftan 2 tabanlı çalışan bilgisayarlar diğerlerine göre çok ucuzdur.Yani bilgisayarlar ikili sayı sistemini kullanır ve bu yüzden 10’lu sayı sistemindeki basamakların her birinde sadece iki rakam bulunabilir bunlar 0 ve 1’dir. Ondalık sayı sisteminde 10 farklı rakam kullanabilirken ikili sayı sisteminde 2 farklı rakam kullanırız.
Mesela 1011; ikili sayı formundaki 1011 sayısının ondalık sistemdeki nedir?
Yukarda 6537 sayısını nasıl gruplara ayırdıysak aynı tekniği 2 tabanındaki 1011 sayısında kullanalım. Burada dikkat edilmesi gereken şey 10’un kuvvetleri şeklinde değilde 2’nin kuvvetleri şeklinde yazmaktır.

Bilgisayarda bilgilerin depolandığı ünitelerin bilgi depolama kapasiteleri vardır. Bu kapasiteler bazı ölçü birimleri ile ifade edilebilir. Bilgisayarda kullanılan en küçük ölçü birimi BIT’dir. BIT sadece iki değer alabilir: 1 ya da 0. Bu durum mıknatıslanma mıknatıslanmama olarak ifade edilir. Yani bir birim manyetik alanda meydana gelen mıknatıslanma sonucu orası 1 değerini alır. Eğer alan mıknatıslanmamış ise değer 0’dır. Bir bilgisayar 8 BIT’i bir araya getirerek bir çok bilgiyi yığınlar halinde toplayabilir.
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir