Başlıca Farklar;

  • Emlak vergisi kanununun 12. maddesinde tanımlandığı şekilde Arazi, sınırları tepeler, dağlar, yolar, dereler, duvarlar, ağaçlıklar yolu ile belirlenen gibi vb. işaretlerle belirlenen yeryüzü parçalarıdır.
  • Arazinin Arsanın olabilmesi için bağlı olduğu belediye tarafından parsellenmiş olması gerekmektedir. Aksi halde arazi olarak kalmaya devam eder.
  • Arazinin Arsanız sayılıp sayılmadığını anlamak için ödenecek emlak vergisine bakmanız gerekir.
  • Arsalar yapılaşmaya müsait alan olma özelliğindedir.
  • Her arsanın bir arazidir, fakat her arazi arsa değildir, arazinin arsanız olması için imar geçmesi gerekir.
  • Arsanın niteliği taşımayan boş araziler en düşük vergi oranı üzerinden vergilendirilir.
  • Arsaların imar uygulamasında yeşil alan, okul, yol, hastane, konut vb. gibi alanlara ayrılır.
Arsa

Arsayı, toprak alan, boş arazi, yeryüzü parçasıdır. Köy, kasaba ve kent sınırları içindeki toprak parçalarına verilen genel isimdir. İmar görmüş tarlaya (konut arsası, ticari arsayı vs) arsa denir.

Mülkiyet yolu ile tasarruf edilir. Arsanın, Osmanlıda arazi-i memluke sayılırdı. Türk Medeni Kanunu’na göre arazi kavramı kapsamına girmektedir.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir