Başlıca Farklar;

 • Akut hastalık ve Krnk hastalık birbirinin tam zıttı hastalık çeşitleridir,
 • Akut hastalık hızlıca başlayıp hızlıca sona eren hastalık türüdür,
 • Krnk hastalık ise daha yavaş sürede başlayıp uzun zaman hatta ömür boyu devam eden hastalık tipidir,
 • Krnk hastalığın diğer bir adı da müzmin hastalıktır,
 • Bir hastalık Akut olabilir ancak akut olması şiddetli olması anlamına gelmez, akut hastalık hafif şelikde de atlatılabilinir,
 • Akut ve Kronik hastalık arasında kalan hastalıklara subakut hastalık denir,
 • Krnk hastalık için verilebilecek önemli örneklerin başında bronşit gelir,
 • Akut hastalığa verilebilecek en öneli örnek site grip ve sinüzit dir,
 • Akut hastalığın süresi ortalama 3-14 gün arası sürer,
 • Krnk Astım, Diyabet, Hipertansiyon, kronik yorgunluk, kronik faranjit, krnk sinüzit, krnk öksürük, kronik böbrek yetmezliği kronik olarak sayabileceğimiz hastalıklar arasındadır
 • Sağlık harcamalarının büyük bir kısmı (%60-80) kronik hastalıkların tedavisi için yapılmaktadır.
Dünya’da ve Türkiye’de Kronik Hastalıklar

 • Dünya Sağlık Örgütü (WHO) raporlarına göre hastalıklar dünyada tüm ölümlerin %63’ünden (57 milyon kişi) sorumludur.
 • Bu ölümlerin 36 milyonu kardiovasküler hastalıklar, diabet, kanser ve solunum yolları hastalıklarına bağlıdır.
 • hastalıkları olan kişilerin %80’i düşük ve orta gelirli ülkelerde yaşamaktadır. Ölümlerin %50’si 70 yaş ve altındadır.
 • Bu hastalıkların görülme sıklığı ve ölüm oranları kadın ve erkeklerde eşittir.
 • Kardiyovasküler ve diabete bağlı ölümlerin %80’i, KOAH’a bağlı ölümlerin ise yaklaşık %90’ı düşük ve orta gelirli ülkelerde olmaktadır.

ABD Verileri- CDC 2013

 • Her yıl 10 ölümün 7’si Kroniik hastalıklara bağlı olarak görülmektedir.
 • Kalp hastalıkları, kanser ve inme bu ölümlerin %50’sinin nedenidir.
 • 2005 yılında 133 milyon Amerika’lının (her iki yetişkinden birisi) bir veya daha fazla kronik hastalığı olduğu belirlenmiştir.

Krnk Hastalıkların Yönetimi

 • Hastalıklar sağlık sisteminin en önemli sorunu haline gelmiştir.
 • Bu hastalıkların yönetilmesi için değişik modeller geliştirilmiştir, ancak çoğu birbirini tamamlamaktadır.
 • bakım modeli, hastalık yönetimi ve bakım koordinasyonu birlikte kullanılması gereken yöntemlerdir. Hepsinde “kanıta-dayalı tıp uygulamaları” temel dayanaktır.
 • İntegre elektronik hasta kayıt sistemleri, hastalık yönetimini kolaylaştıran, klinik, ekonomik ve humanistik sonuçları iyileştiren, hasta güvenliği ve kalite iyileştirme alanlarında etkili olan sistemlerdir.
 • Hekim ve kurum performansı belirlenen kalite indikatörleri ile değerlendirilmektedir.
 • Ülkemizde de bir an önce krnk hastalık yönetim modellerinin uygulanmasına başlanmalıdır.
 • Bu yöntemlerin hepsinin ortak önceliği olan “farkındalık” ve “hasta eğitimi” konularına (sağlık okuryazarlığı) önem verilmelidir.
 • Volüm-bazlı ödeme sistemi terk edilip, değer-bazlı değerlendirme sistemlerine geçilmeli, sağlık hizmeti kalitesinin iyileştirilmesi ön plana çıkarılmalıdır
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir