Takım ve Grup Başlıca Farklar;

 • Takım her zaman bir kaç insanın oluşturduğu gruplar değildirler,
 • Takım olabilmek için birçok etkenin olması gerekir,
 • Rakımların bir araya gelmesinin bir sebebi vardır, Grupların bir sebebi olmayabilir,
 • Takım üyeleri bir hedefe ulaşmak için bir araya gelirler,
 • Grupların hedefleri olmayabilir,
 • Takımdaki kişilerin her birinin farklı özellikleri bulunur,
 • Gruptaki kişilerin özellikleri genellikle aynıdır,
 • Takımdaki bireylerin herbirine birer görev yüklenmiştir, Gruptaki kişilerin birer görevleri yoktur,
 • Gruplar sadece sohbet etmek amacı ile bile oluşmuş olabilir, takımlar böyle amaçlar için toplanmazlar,
 • Takım ile Grup arasındaki en önemli farklar,
  • Rekabet
  • Odaklanma
  • Hoşgörü
  • Risk olarak ön plana çıkar

Detaylı Açıklamalar
Takımın özellikleri:

 1. Takımlar ortak amaçlarına ulaşmak için ortaklaşa ve birbirleriyle etkileşim içinde, birbirlerine tamamen bağımlı olduklarının farkında olarak çalışırlar.
 2. Takımın her üyesinin güçlü bir takımın kimliği hissi vardır ve takımın bir üyesi olmaktan onu ve mutluluk duyar.
 3. Takımın kendi kendini yönetir ve gönüllü olarak kendisini değerlendirir ve takımın amaçlarına ulaşmak için çalışır.
 4. Takımın içerisinde üyeler tarafından kabul gören bir grup norm ve standartlara dayanan davranışlar vardır.
 5. Takımın üyeleri birbirlerine karşılıklı destek olurlar. İlişkiler takımın içerisinde güvene ve sadakate dayanır.
 6. Takımın üyeleri belli başlı değerleri paylaşırlar: Karşılıklı saygı, paylaşılmış güç ve otorite, ortaklaşa karar verme, ortaklaşa çalışma.
 7. Üyeler takımda bütünlüğü sağlarlar; açık iletişim, mütabakat, rolleri değiştirmedeki isteklilik ve işgücünün paylaşımı.
 8. Takımlar, üyelerin birbirlerinden beklentilerini belirleyen açıkça oluşturulmuş rollere dayalı bir yapısı vardır.
 9. Takımın problemleri çözmede ve karara varma aşamaları için bir takım iyi gelişmiş prosedürleri vardır.

Takımların bir çok olumlu etkileri vardır. Bunlar şu şekilde sıralanabilir:

 1. Ne kadar çok kişi karar vermede rol alırsa, bu karar o kadar çok uygulanabilirlik kazanır.
 2. Takım üyeleri sürekli olarak bir diğerinin taze fikirlerinden öğrenir.
 3. Daha iyi ve daha güzel bilgi ve hareket farklı beceri ve kaynakları olan insanlardan gelir.
 4. Hataların yakalanması ve düzeltilmesi şansı daha yüksektir.
 5. Risk alma, takımın üyelerinin kollektif gücünden dolayı daha olasıdır.

 

 


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir