Detaylı Açıklamalar

Mineral ve tam sentetik olmak üzere iki ana baz yağı türü vardır. “Kısmi” veya “yarı sentetik” ya da “sentetik teknoloji” olarak etiketlenen motor yağlarında bu iki türün bir karışımı bulunmaktadır.

Mineral baz yağlar, bir rafineride işlenerek fraksiyonlarına ayrılan, yağlayıcı özellikleri mum gibi istenmeyen bileşenlerinden arındırılan ham petrolden elde edilmektedir. Bazı motor yağı üreticilerinden farklı olarak Shell, en iyi ham petrolü seçerek ve üretim sürecinin tamamında en katı kalite kontrol işlemlerini uygulayarak kendi birinci sınıf mineral baz yağlarını üretmektedir.

Sentetik baz yağlar daha fazla performans sağlar, çünkü mineral yağ üretimindekinden daha detaylı kimyasal bir proses kullanılarak üretilmektedir. Bu nedenle, Shell Helix Ultra gibi tam sentetik yağlar en yoğun aşınmanın meydana geldiği çalıştırma sıcaklıklarında daha kolay  akar. Isıya karşı da daha dirençlidirler ve antioksidan katıklar ile daha kolay şekilde korunurlar (oksidasyon zaman içerisinde yağda oluşan doğal bir bozulma sürecidir).

Ayrıca mineral yağlardan daha az uçucudur. Aracınız için sentetik yağ önerip önermediğimizi görmek için, Shell LubeMatch programımızdan yararlanın.
Şayet bir yağın temel (baz) yağı ham petrolün rafine edilmesi ile elde ediliyorsa o yağa “Mineral Yağ” denir. Ham petron dünyanın çeşitli yerlerinden özel petrol kuyuları vasıtasıyla çıkartılmaktadır.Ham petrol fosil yakıtdır ve çoğrafi konumuna bağlı olarak bir çok farklı bileşen oranına sahiptir. Ham petrolün bir bileşeni de yağlamada kullanılan mineral yağdır. Rafinerilerde bu bileşen ham petrolün geri kalan kısmından ayrıştırılır. Ancak burda uygulanan teknik basit bir ayrıştırma metodudur ve ortaya çıkan mineral yağ, sadece benzer fizikokimyasal özellikleri olan birçok farklı bileşenden oluşmaktadır. Bu nedenle mineral bazlı yağlar mekanik uygulamalarda ancak sınırlı bir koruma sağlayabilen özelliklere sahiptir. Ayrıca tamamiyle yenilenebilir bir enerji olmayan ham petrol üretimine bağımlıdırlar.

Mineral yağlar ham petrolün damıtılmasıyla oluşturulan yağlardır. Rafinasyon sürecinde bazı işlemlere maruz kalır ve üretimi yapılır. Mineral bazlı yağlar ve sentetik bazlı yağların karışımıyla kısmi sentetik yağlar üretilir.

Bu yağlar mineral yağlara göre daha gelişmiş yağlardır. Düşük sıcaklıklarda daha akıcı, yüksek sıcaklıklarda ise yağ eksilmesi azdır. Günümüzde motor teknolojisinin de gelişimiyle kullanılması zorunlu hale gelen yağ tam sentetik motor yağıdır. Bu yağların üretimi madeni yağların üretiminden çok farklıdır. Etişen gazı distil edilerek polialfaloetinle özel bir bağ oluşturur ve sonrasında zincir baz yağıyla karıştırılır ve çok ileri teknoloji bir ürün elde edilir. Böylece düşük sıcaklıklarda akışkanlığı artar, yüksek sıcaklıklarda buharlaşma azalır. Bu tip yağlar -50 ve altı derecelerde akışkanlık özelliğini korur.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir