Şehit : Kişi vatanı için savaşırken veya görev yaparken ölürse veya öldürülürse Şehit olarak kabul edilir.

Gazi : Kişi vatanı için savaşmış veya savaşırken yaralanmış kişilere Gazi denir.

Sonuç

– Şehit ailelerine Devletin çeşitli yardımları bulunmaktadır.
– Aynı şekilde Gazi’nin kendisine ve yakınlarını da Devlet tarafından yardım eli uzatılmaktadır.




Gazi, bir savaşta bulunmuş, savaşmış, bazen de yaralanmış kişilere verilen addır. Gaza sözcüğünden türemiştir. Tarihte gazi lakabıyla anılan bazı kişiler Ertuğrul Gazi, Osman Gazi, Orhan Gazi, Gazi Osman Paşa ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’tür.

Gazi  İslamiyet’te gazaya veya gazveye katılan kişilere verilen isimdir. Günümüz Türkçe’sinde anlamı farklılaşmıştır, yalnızca savaşa katılmış anlamında kullanılmaktadır. İslamiyet’e göre gazi için gazada elde edilen ganimet dini bir mükafattır. Ganimetin dörtte beşinin, bilfiil harbe girmiş olsun veya olmasın, muharebede hazır olan askerler arasında taksim edilmesi icap eder.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir