Başlıca Farklar;

  • Plaj, deniz kenarına paralel, denize girmeye uygun şekilde düzenlenmiş, kumlu veya çakış taşından olan alana denir,
  • Sahil, deniz ile karanın buluştuğu hattır,
  • Genellikle Plajların tümünde denize girme mümkün olur,
  • Sahillerde ise sert kayalıklar ve derinlikler yüzünden, tümünde ise denize girmek mümkün olmaya bilir,
  • İkisi de genellikle doğal oluşumlardır,
  • Dünya’daki sahil sayını Plaj sayısından oldukça fazladır,
  • Plaja elverişli Sahiller, bir çalışma ile plaj haline getirilebilinir,
Detaylı Açıklamalar;

Plajlar genelde, tuzlu su kıyı şeridi boyunca uzanan yatay ve doğal oluşumlardır. Dalga ve rüzgarınetkisiyle kenara vuran kayaları ve denizden gelen diğer jeolojik kalıntıları barındırır.

Plaj, Türkçeye aynı anlamdaki Fransızca “plage” sözcüğünden geçmiştir. Kökeni Latince “plaga” (geniş açı, geniş bölge) sözcüğüdür. Kumsal sözcüğü ile Türkçe “kum” ve “sal” (dağ eteğindeki geniş düzlük) sözcüklerinden oluşturulmuştur. Çimerlik ise Türkçe “çimmek” (yıkanmak) kökünden gelir.

Brezilya’daki Praia do Cassino (Gazino Plajı), yaklaşık 253 km uzunluğundadır ve dünyanın en uzun kumsalıdır.

 

Sahil sözcüğü Türkçeye, Arapça “sahil” sözcüğünden geçmiştir ve erozyonanlamındaki “sahl” kökünden gelir. Eski Türkçe “kıdığ” (kenar, sınır) sözcüğünden gelen kıyı sözcüğü ise, kesmek anlamındaki kıd- köküne dayanır.

Gelgitler genellikle tortul yapılar üzerinde ve aşınmış düzlüklerde belirir. Yüksek gelgit aralıkları, dalgaların kıyıdan daha öteye ulaşmasına izin verir ve daha düşük gelgit aralığına sahip olanlar daha küçük yükseklik aralığında depresyon üretirler. Gelgit aralığı sahil şekli ve genişliğinden etkilenir. Gelgitler genellikle kendileri tarafından erozyona uğramazlar, ancak gelgit delikleri okyanuslardan nehrin yukarı kısmına kadar dalgalarla aşınabilir. Dalga aşındırması sahil çizgisinde enerjisini serbest şekilde açığa çıkartır; en büyük dalga daha fazla açığa çıkarır ve daha fazla aşındırma gerçekleştirir


Etiketler:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir