Ram ve Rom arasındaki başlıca farklar;

  • Ram ve Rom bilgisayar, tablet ve telefonlarımızın gerektiğinde kullandığı yazılabilir veya okunabilir donanımlardır.
  • İkiside bellek tipidir.
  • Cihazların sizin istediğiniz uygulamaları açması kapatması gibi her türlü etkileşimin gerçekleşmesine yarayan araçlardan önemli bir tanesidir.
  • Ramde geçici bilgiler tutulur, Rom da ise kalıcı bilgiler saklanır.
  • Ramin içindeki bilgiler silinebilir veya değiştirilebilir, Romdaki bilgiler silinemez veya saklanamaz.
  • İkisi ile ilgili bir örnek vereceke olursak, telefonunuz işletim sistemi (android veya ios) bir romda tutulur, telefonunuzu fabrika ayarlarına döndürdüğünüz zaman Roma yüklenen işletim sisteminin ilk hali karşınıza çıkar, Ram içinse telefonunuzdan bir video izlediğini varsayın, video ilk olarak milisaniyeler içinde raminize saniye saniye yüklenip size gösterilir, bunu testini şu şekilde yapabilirsiniz, interete bağlı iken videonun tamamının yüklenmesini bekleyin sonra interneti kapatın, yinede videoyu izleyebielceksiniz, ancak videoyu kapattığınızda video Ramden silineceği için videoyu tekrar izlemek için internet bağlantısını tekrar yapmanız gerekebilir. İşin özeti sizin telefonu, tableti veya bilgisayarı kullanırken gerçekleştirdiğiniz işlemler Ramda tutulur, siz işlemi kapattığınızda veriler Ramden temizlerinir
  • Ram cihazların çalışması için olmazsa olmaz bir donanımdır.
  • RAM(Random Access Memory), ROM ise (Read Only Memory) dir.
  • İkisi de birbirinin rakibi değil farklı amaçlara hizmet eden arkadaşlarıdır.
Detaylı Açıklamalar;

ROM (Read Only Memory) verilerin kalıcı olarak korunması için kullanılan bellektir. ROM belleğinde verilerin sadece okunmasını sağlıyor, yeni verilerin yazılması ise yapılamaz. Ceryan akımının kesilmesinden sonra, veriler ROM belleğinde kalıyorlar. ROM yongaları daha yüksek güvenlik derecesi sağlıyor, çünkü hafızalanmış içerikler istenmeyen değişikliklerden korunmuş oluyorlar. ROM belleğinde, bilgisayarı açtıktan sonra işletim sistemin kaldırılması için kullanılan programlar bulunuyor. Bu programlar BIOS (Basic Input Output System) adıyla biliniyorlar.

ROM bellek yongalarına verilerin girilmesi için farklı yöntem türleri bulunmaktadır. Ona göre farklı ROM bellek türleri vardır: maskeli ROM bellekler, PROM, EPROM, EEPROM ve fl eş bellekleri.

Maskeli ROM belleği, içeriği üretim sırasında yazılan ROM bellekleridir. ROM yongaların üretilmesi için, mikro işlemci yongaların üretilmesi için kullanılan teknoloji yöntemlerine benzer yöntemler kullanılıyor. Maskeli ROM yongaları çok kullanılan ve değişmeyen programların korunması için kullanılıyorlar.

PROM programlanabilir ROM belleğidir. Bu bellek türünü kullanıcı kendi ihtiya- çalrına göre programlayabilir. Böyle bir belleğin yapısı resim 1.46’da gösterilmiştir. Diodlu PROM belleğinde, bellek matrisinin her hücresinde, erinir nikel – krom sigortayla seri şekilnde bağlanmış diyotta bulunuyor.

EPROM bellekleri (Erasable Programmabile Read Only Memory) bellek elemanları olarak izole edilmiş kapılı MOS transistörleri kullanıyor. Bellek programlanmış olmadığı zaman, veri hattında +5V büyüklükteki gerilim, MOS transistörlerde kanalın oluşması için yeterlidir ve o şekilde tüm bellek hücrelerin içeriği sıfırdır. Belleğin programlanması veri hattına yüksek gerilim (25V) getirilerek yapılıyor ve bu arada izole edilmiş kapının durumu mantıksal sıfırdan mantıksal bire değişiyor. Bu şekilde programlanmış bellek, kendi içeriğini on yıldan fazla değişmeden olduğu gibi kalabilir. Böyle programlanmış yonga mor ve ötesi ışıklarıyla 20 dakikalık süre içinde ışınlandırılırsa, belleğin içeriği kayboluyor, çünkü kanalın iletkenliği azalıyor ve elektronlar izole kapısını terk ediyor. Bundan sonra yonga yeniden programlanabilir. En sık- ça kullanılan EPROM belleği 2716 tanımlama numaralı yongasıdır. Bu yonga 2Kx8 yapılıdır ve buna göre 11 adres pini ve 8 veri pini içeriyor. 27x_ serisinden şu numaralı yongaları anıyoruz: 2704 (512×8), 2708 (1Кх8), 2716 (2Кх8), 2732 (4Кх8), 2764 (8Кх8), 27128 (16Кх8), 27256 (32Кх8), 27512 (64Кх8) ve 271024 (128Кх8). Tüm bu yongaların 8 veri pinin içerdiğini, adres pinleri sayısı ise değişik olduğunu görebiliyoruz. Adres pinlerin sayısı, veri pinin sayısıyla çarpılırsa be seride 272nin ardına eklenecek sayı elde ediliyor


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir