Hemşirelik ve Ebelik çok sık karıştırılan ama farklı iki meslek grubudur,

Başlıca Farklar;

 • Hemşire Türk Dil Kurum’na göre; Mesleki eğitim almış, hekim, laborant, hasta bakıcı gibi sağlık personelleri ile birlikte görev alarak hastanın tedavisini sağlayan sağlık çalışanıdır,
 • Hamilelik döneminde gebeliğin teşhisi ve gözetimi ile normal doğum yaptırmakla görevli kişilerin oluşturduğu tıbbi bir meslektir,
 • Ebelik mesleğini icra eden kişilere “Ebe” denir,
 • Hemşirelik günümüzde en az 4 yıllık lisans eğitimi sonrasında olunabilmektedir,
 • Ebelik yapabilmek için ebelik programı uygulayan yüksek öğretim kurumlarından diploma almış olmak gerekir.
 • Hemşireler ve Ebeler reçete yazamaz,
 • Hemşireler ve Ebeler hastanelerin dışında resmi kurumlarda idari ve diğer personel şeklinde, kadro ve geçici görevlendirme ile görev alabilirler, devamlı hastanede çalışma zorunlulukları yoktur,
 • Türkiye’de 2015 yılı itibariyle 150.000 e yakın hemşire, 60.000 e yakın Ebe bulunmaktadır,
 • Modern hemşireliğin kurucusu; Florence Nightingale adında bir bayandır,
 • Hemşireler günü tüm dünyada 12 Mayıs’ta kutlanmaktadır,
 • Ebeler bayanlardan oluşmaktadır, Hemşirelerin ise çoğunluğu bayan olmakla beraber erkek hemşirelerde mevcuttur,
Detaylı açıklamalar;

Hemşirelik: Türkiye’de üniversitelerin hemşirelik ile ilgili lisans eğitimi veren fakülte ve yüksek okullarından mezun olan ve diplomaları Sağlık Bakanlığınca tescil edilenler ile öğrenimlerini yurt dışında hemşirelik ile ilgili, Devlet tarafından tanınan bir okulda tamamlayarak denklikleri onaylanan ve diplomaları Sağlık Bakanlığınca tescil edilenlere Hemşire unvanı verilir. Bu kanunun yürürlüğe girmesinden evvel usulüne göre hemşirelik sınıfına alınmış olanlar sanatlarını yapmaya ve hemşire unvanını kullanmaya devam ederler. Türkiye’de hemşirelik eğitimi sağlık meslek liseleri ve üniversitelerin ilgili bölümlerinde yapılmakta iken 2014 yılı itibari ile sağlık meslek liseleri kapatılmış, Hemşirelik lisans eğitimi düzeyine yükseltilmiştir. Hemşirelik eğitimi,lisans düzeyinde 4 yılda verilmektedir. 4 yılın sonunda dileyen öğrenciler meslek yüksek okullarında eğitimlerine devam ederek hemşirelik alanlarında yükselebilmektedirler.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun saptamalarına göre; 2001 yılında Türkiye’de 75.879 hemşire bulunmakta ve aynı verilere göre hemşire başına 903 kişi düşmekteydi. 2013 yılı Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı verilerine göre 139.544 hemşire bulunmaktadır.

Modern hemşireliğin kurucusu; Florence Nightingale’dir. Nightingale; şu sözleriyle ünlüdür; “Tanrının en değerli armağanı olan hayat, çok defa hemşirenin ellerine terk edilmiştir.” İlk Türk hemşire; Selçuklu döneminde yaşamış olanGevher Nesibe’dir. 12 Mayıs günü, Florence Nightingale’in doğum günüdür ve her yıl dünyada “Hemşireler Günü” olarak kutlanmaktadır.
Ebelik, tarihin çok eski dönemlerinden bu yana uygulanan bir tıbbi meslektir. Günümüzde de dünyanın her yerinde, yalnızca tıbbi bakımın çok kısıtlı olduğu uzak kırsal bölgelerde değil, bebek ölüm oranının çok düşük olduğuJaponya ve Hollanda gibi birçok gelişmiş ülkelerde de, bebeklerin çoğu ebeler tarafından doğurtulmaktadır.

Genellikle, ebeler doğum sancıları ve doğum sırasında, yüksek teknoloji donanımlarından çok az yararlanırlar. Batı ülkelerinde birçoğu, epiziyotomi (dölyolu girişinin cerrahi yöntemle genişletilmesi) gibi girişimleri güvenli biçimde yapmak için gerekli ek eğitimi görmüşlerdir.

Ebelik eğitimi ülkeden ülkeye, basit çıraklık eğitiminden ebelik konusunda ek eğitim gören diplomalı ebelere, hemşire-ebelik diploması veren öğretime kadar değişir. Türkiye’de ebelik yapabilmek için ebelik programı uygulayan yüksek öğretim kurumlarından diploma almış olmak gerekir. Diplomasız ve belgesiz ebelik yapanlar, hafif hapis ya da hafif para cezalarıyla cezalandırılırlar. Ebelerin reçete yazmaları yasaktır
Etiketler:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir