• 1 Yorum • Başlıca Farklar;

  • CRM (Customer Reletionship Management), Müşteri İlişkileri Yönetimi demektir,
  • ERP (Enterprise Resource Planning) kurumsal kaynak planlaması demektir,
  • İkiside işletmenizin idaresi için gerekli olan bilgisayar yazılımlarıdır,
  • CRM kullanarak Müşterilerinizi ve elinizdeki ürünlerin müşterilerinizle olan ilişkilerini takip edip yönetebilirsiniz,
  • ERP ise daha detaylı olarak CRM de içine alan, bir işletmenin tüm işlevlerini tek program altında toplayıp yönetimini kolaylaştıran yazılım sistemlerine verilen addır,
  • CRM tek başına işinizi görebilir, ancak ERP nin içinde mutlaka bir CRM olmak zorundadır,
  • ERP ticari ve mali verilerden “yönetici için anlamlı bilgiler” üretilmesini sağlar.
  • ERP iş süreçlerinde yürütülen faaliyetlerin daha katma değerli hale getirilmesini hedefler.
  • ERP tasarım, satış, hizmet süreçlerinin müşteri odaklı olarak yürütülmesi için gerekli temel bilgileri üretir.
  • ERP’in temel misyonu şirket için gerekli Yönetim Bilgi Sistemi’nin oluşturulmasıdır. Bu nedenle Resmi Muhasebe yapısı ile birlikte yönetimsel bilgilerin üretileceği Yönetim Muhasebesi yapısının kurulmasını amaçlar.
  • ERP operasyon süreçlerindeki gizli israfların ve atıl kapasitelerin ortaya çıkarılmasını kolaylaştırır.
  • ERP işlerin (örneğin, teslimatların) “tam zamanında” ve“hatasız” yürütülmesi için gerekli mekanizmaların şirket içinde oluşturulmasını sağlar.
  • ERP süreçlere performans hedeflerinin konmasını ve sonuçların izlenmesini sağlar.
  • ERP temel iş süreçleri üzerinde “sürekli iyileştirme” sistemlerinin kurulmasını mümkün kılar.
  • CRM, Bütün müşteri değer halkalarına dağılan bütünleşik çözümler
  • CRM, Gelişmiş planlama ve tahmin araçları
  • CRM, İşbirlikçi ticaret proseslerini destekler
  • CRM, Kaynak zincirine dikişsiz ilişki kurmayı sağlar
  • CRM, Ticari islem yönetim yetenekleri sağlar
  • CRM, Fiziksel olarak tatmin etme ve yerine getirebilme sağlar,

  Detaylı Açıklamalar;
  Müşteri ilişkileri yönetimi programları işletmeler için model oluşturmaktadır. İşletmelerin mevcut müşterilerini korumaları, gelecekte müşteri sadakati oluşturmaları açısından müşteri beğenilerine uygun şekilde hareket edebilecekleri yazılımlar ile müşteri bilgilerini kayıt altında tutarak işletme davranışlarını geliştirmeye müşteri ilişkileri yönetimi denilir. Satış programı, Pazarlama programı, Müşteri servisleri programı ve teknik destek programı kısımları müşteri ilişkilerinin temel yapısını oluşturur.

  1. Müşteri ilişkileri yönetimi
  2. 1.Müşteri ilişkileri yönetimi tipleri
  3. 1.1.Satış gücü otomasyonu
  4. 1.2.Pazarlama
  5. 1.3.Müşteri servisleri ve destek
  6. 1.4.Toplantılar, gündem
  7. 1.5.Hedefler
  8. 1.5.Sosyal medya
  9. 1.6.Üyelikler
  10. 2.Müşteri ilişkileri başlangıç sorunları
  11. 3.Müşteri ilişkileri programları
  12. 4.İlgi alanları
  13. 5.Teknolojiler

  Pazarlama, CRM üzerinden yapılan pazarlama süreçleri ve pazarlama sonuçlarını değerlendirme üzerine oluşturulur. Çok noktadan farklı kanallarla yapılan satış pazarlama faaliyetlerinin tüm süreçleri kayıt altına alınarak pazalamanın aktif olarak tamamlanması sağlanır. Kampanyalar, İndirimler, Kuponlar, Kart sistemleri gibi müşteri ilgisini çekmeye yönelik yapılan CRM taraflı pazarlama faaliyetleri Kanallardaki faaliyetler;

  CRM Kanal Faaliyetleri

  • Adrese teslim pazarlama ve CRM Adrese mektup, bülten, broşür olarak yapılmakta.
  • Haberler ve Basın pazarlama ve CRM Haberlerde Web sitesi ve mesleki web sitesi haber sitesileri, Yazılı ve görsel basın olarak haber niteliğinde.
  • Mobil ve Ev telefonu pazarlama ve CRM Telefon ve sms ile bildirilerek, Mail üyelikleri ve mail haber sistemleri ile.
  • Sosyal pazarlama ve CRM Sosyal medya Facebook, Twitter, Google+, Linkedin üzerinden tanıtımlarda.
  • Video pazarlama ve CRM Video tanıtım olarak Youtube, Vimeo ve dailiy motion üzerinden.
  • Sıcak Pazarlama ve CRM saha çalışması ve sıcak temas olarak pazarlama faaliyetleri yapılmaktadır.

  Ürün geliştirmesi, Müşteri ihtiyaçları, Müşteri istekleri, Temel gereksinimler, Ürün ya da hizmetin giderdiği temel sorun ve sorunlar, Kullanım özellikleri konularında müşterilerin ve firmaların bir ekosistem kurmaları gerekmektedir. Ürün ve hizmetler kendilerini iyileştirmek ve geliştirmek zorundadır. Geliştirme ve destek süreçlerinde müşteri servis ve destek sistemi ne kadar iyi yürürse ürün başarısı aynı oranda yükselir ve ürün ömründe artma olur. Satış ve karlılık servis destek süreçlerine birebir bağlıdır. Müşteri ortamları ile üretim ortamlarının yakınlaştırılması ( Kullanım Ortamı ) Ürün ya da hizmet müşteri tarafından kullanılan, tüketilen ortama en uygun şekilde hazırlanıp tüketim ortamındaki araçlara ve ihtiyaçlara göre yapılandırılması gereklidir. CRM geliştirme ortamı ile saha ortamı arasındaki farklılıkları en aza indirmeyi sağlayacak ihtiyacı en az bilgi ve destek ile kullanılmayı sağlayan üretim ve hizmete yaklaşmayı sağlamak amacıyla süreçleri kayıt altına alır.

  Dilek, İstek, Şikayetler Müşteriler tarafından iletilen dilek, istek ve şikayetler CRM süreçleri açısından büyük önem oluşturur. Müşteri kendi istediklerini üretim ve işletme açısından tam olarak ifade edemeyebilir. Bu süreçlerin kayıt edilerek konu tam olarak anlaşılması sorun giderilmesi ürün ve pazarlama sürecinin başarısını sağlar.


  ERP, işletmelerde mal ve hizmet üretimi için gereken işgücü, makine, malzeme gibi kaynakların verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayan bütünleşik yönetim sistemlerine verilen genel addır. Kurumsal kaynak planlaması (KKP) sistemleri, bir işletmenin tüm veri ve işlemlerini bir araya getirmeye veya bir araya getirilmesine yardımcı olmaya çalışan ve genelde kullanımı kolay olan sistemlerdir. Klasik bir KKP yazılımı işlem yapabilmek için bilgisayarın çeşitli yazılım ve donanımlarını kullanır. KKP sistemleri temel olarak değişik verilerin saklanabildiği bütünleşik bir veritabanı kullanırlar.

  Kurumsal kaynak planlaması anlam olarak, işletmenin tüm kaynaklarının birleştirilip, verimli olarak kullanılması için tasarlanmış sistemlere denmektedir. KKP kavramı ilk olarak üretim çevrelerinde kullanılmaya başlansa da; günümüzde KKP sistemleri çok daha geniş bir alanda telâfuz edilmektedir. KKP sistemleri, bir işletmenin iş alanına ya da ismine bakmadan, işletmenin tüm temel işlemlerini kendi yapısı altında toplayabilir. İşletmenler, kâr amacı olmayan kuruluşlar, vakıflar, hükümetler veya diğer varlıklar KKP sistemlerini kullanabilirler.

  KKP sistemleri iki veya daha fazla yazılımı bir araya getirerek bir yazılım paketi halinde de sunulabilir. Bu gibi sistemlere KKP yazılım paketleri denir. Teknik olarak ise KKP yazılım paketleri hem maaş bordro akışlarını hem de muhasebe işlevlerini bünyesinde barındırır.

  Buna rağmen, KKP yazılım paketi tanımı daha çok büyük ve geniş uygulamalar için kullanılmaktadır. Bir KKP sistemi kullanıcının, iki veya daha fazla bağımsız yazılımın arayüzü ile karşılaşmasını engeller ve ek avantajlar sağlar. Yazılımların standartlaşmasını, birçok yazılım kullanmak yerine tek bir yazılım kullanılmasını, tüm veriler genellikler tek bir veritabanında saklandığından kolay ve yüksek rapor alma, durum değerlendirme gücünü sağlar.

  Bir KKP yazılımı bünyesinde genelde bağımsız olarak çalışan üretim, finans, müşteri ilişkileri yönetimi, insan kaynakları, stok yönetimi gibi çeşitli uygulamalar bulunabilir.


  Konuyla ilgili yorumlar

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir