Erkek ve Kadın Arasındaki Farklar

 • Erkek beyni Kadınlara oranla 200 gr daha ağırdır. (Bu ağırlığın zeka ile bir farkı yoktur)
 • Erkeklerin koku duyusu kadınlara oranla %20 daha azdır.
 • Depresyona giren kadınların sayısı erkeklere oranlara iki kat daha fazladır.
 • Erkeklerin %48 i horlama rahatsızlığı yaşarken, Kadınların %22 si horlama rahatsızlığını yaşıyorlar
 • Kadınlar erkeklerden 3 kat daha fazla telefon görüşmesi yapıyorlar
 • Kadınlar büyüme sürecini (ergenlik) erkeklere oranla daha hızlı tamamlıyor.
 • Kadınlar Erkeklerden daha uzun ömürlüdür.
 • Erkekler kısa süreli hafızaya sahiptirler, Kadınlarda bu oran %40 daha fazladır.
 • Erkekler hormonsal yapıdan dolayı Kel kalabilirler, Ama kadınlar kel kalmazlar onlarda dökülen saçlar daha çabuk yerine gelirler.
 • Erkekler tuzlu yiyeceklerden Kadınlar tatlı yiyeceklerden daha çok hoşlanıyor.
 • Erkeklerin dokunma duyusu Kadınlara oranla %27 daha azdır.
 • Kadınların el becerisi Erkeklere oranla daha yüksek
 • Diş çürüğü, kadınlarda, erkeklerden daha fazla görülür.
 • Kadınlar erkeklere karşı acıya daha fazla dayanıklıdırlar.
 • Kadınlar Traş olmaz, Erkekler traş olmadan yapamazlar
 • Kadınların doğurgan özellikleri vardır. Erkeklerin yoktur
 • Kadına çocuğu olduktan sonra Anne, erkeğe ise Baba denir
Erkek,

Eril insan. Erkek terimi genellikle yetişkin bir eril bireyi kastetmekte kullanılırken, oğlan terimi ise eril bir çocuk veyaergeni tanımlamak için kullanılır. Ancak erkek terimi aynı zamanda bazen yaş gözetmeksizin bir eril insanı tanımlamak için de kullanılır; tıpkı “erkek basketbolu” ifadesinde olduğu gibi.

Diğer eril memelilerde olduğu gibi, bir erkeğin genomu genellikle kalıtsal yolla annesinden bir X kromozomu ve babasından ise bir Y kromozomu alır. Eril fetüs bir dişi fetüse oranla daha az östrojen üretirken daha fazla androjen üretir. Bu cins (eşey) hormonlarındaki bu miktar farkı, erkekleri kadınlardan ayıran psikolojik farkların büyük ölçüde sorumlusudur. Ergenlik sırasında, androjen üretimini uyaran hormonlar ikincil cinsel özelliklerin gelişmesi ile sonuçlanır; böylece cinsler arasındaki farklılıklar ortaya çıkar. Ancak bazı interseks ve trans erkekler için üzerinde istisnalar vardır.

İnsanlar birçok özellikte cinsel ikilik gösterir; bunlardan birçoğu üreme yeteneği ile doğrudan bağlantılı olmasa da bu özelliklerin çoğu cinsel etkileşimde rol oynar. İnsanlardaki cinsel ikiliğine dair ifadelerin çoğu boy, ağırlık ve vücut yapılarına yöneliktir; bununla beraber her zaman genel kalıba uymayan örnekler bulunur. Örneğin, erkekler kadınlara göre daha uzun olmaya yakındır, fakat her iki cinste de orta boy aralığında çok sayıda insan vardır.

http://tr.wikipedia.org/wiki/Erkek_cinselli%C4%9Fi

Kadın

Biyolojik faktörler tek başına kişilerin kendilerini kadın olarak görmesini veya kadın olarak görülmelerini sağlayan belirleyiciler değildirler. Bazı kadınlaranormal hormonal veya genetik farklılıklara sahip olabilirler (kongenital adrenal hiperplasia, kısmen veya tamamen androjen yoğunluğu sendromuveya diğer koşullar sebebiyle) ve hayatlarının ilk aşamalarında tipik dişi fizyolojisine sahip olmayan veya en azından kısmen sahip olan kadınlar da bulunmaktadır.

Biyoloji terimleriyle dişi üreme organları üreme sistemi içinde yer almaktadır.

Kadın araştırmaları, kadınlar üzerine yapılan genel araştırmaları nitelemektedir ve cinsiyet araştırmalarının bir parçasıdır. Kadın araştırmalarına analog olarak cinsiyet araştırmalarında toplum içerisindeki erkeklerin hayatlarını inceleyen erkek araştırmaları ortaya çıkmıştır.

Kadın araştırmaları kadınların hayatlarıyla ilgilenirken, cinsiyet araştırmaları cinsiyetlerin (Gender) yapısını ve biyolojik cinsiyet olarak kadın olmayanları göz önüne alıp sorunsallaştırmaktadır. Bazen bu tanımlar eşanlamlı olarak kullanılmaktadır.

http://tr.wikipedia.org/wiki/Kad%C4%B1n

 

 


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir