Dernek ve Vakıf sıklıkla birbiriyle karıştırılan iki kavramdır, bu yazımızda Dernek ve Vakıf arasındaki başlıca farkları inceleyeceğiz;

 • Her ikiside Sivil Toplum Kuruluşudur (STK).
 • En temelindeki kuruluş amaçlarına baktığımızda, Dernek kişilerin bir araya gelmesiyle kurulur, yani kişiler üzerine inşa edilir
 • Vakıf ise mal veya hizmet üzerine kurular bir kurumdur,
 • Yani özetle dernek insanlar için kurulur vakıf mal veya hizmet için,
 • Dernek kurulumu için en az 7 kişinin bir araya gelmesi şartı vardır,
 • Vakıf kurabilmek için 1 kişi yeterlidir,
 • Dernekler kazanç ve kar amacı gütmezler,
 • Vakıfların kurulumunda mal varlığı önemlidir, hizmet edeceği amaca gelir sağlamalıdır,
 • Dernekte ise maddi olarak böyle bir zorunluluk yoktur,
 • Derneklerde üyelik vardır, Vakıflarda ise üyelik yoktur, ancak Anayasa Mahkemesinin 17/04/2008 tarihli ve E.:2005/14, K.:2008/92 sayılı Kararı ile, Vakıflarda üyelik olmaz maddesi iptal edilmiştir.
 • Dernekler tüzel kişiliğe sahiptir,
 • Vakıfın anlamı karşılıksız vermektir, yani bağıştır,
 • Anayasa ve kanunlarla yasaklanan amaçları veya konusu suç teşkil eden fiilleri gerçekleştirmek amacıyla dernek kurulması yasaktır.
 • Genel kurul,Yönetim kurulu ve Denetim kurulu derneklerin zorunlu organlarıdır.

Detaylı Açıklamalar;


Derneklerin tüzüklerinde aşağıdaki hususların belirtilmesi mecburidir,

 • Dernek adı ve merkezi adresi.
 • Derneğin amacı ve bu amacı gerçekleştirmek için dernekçe sürdürülecek çalışma konuları ve çalışma biçimleri ile faaliyet alanı.
 • Dernek üyeliği ve üyelikten çıkma şartları.
 • Genel kurulun toplanma şekli ve zamanı.
 • Genel kurulun görevleri, yetkileri, oy kullanma ve karar alma usul ve şekilleri.
 • Yönetim ve denetim kurullarının görev ve yetkileri, ne suretle seçileceği, asıl ve yedek üye sayısı.
 • Derneğin şubesinin bulunup bulunmayacağı, bulunacak ise şubelerin nasıl kurulacağı, görev ve yetkileri ile dernek genel kurulunda nasıl temsil edileceği.
 • Üyelerin ödeyecekleri giriş ve yıllık aidat miktarının belirlenme şekli.
 • Dernek borçlanma usulleri.
 • Derneğin iç denetim şekilleri.
 • Tüzüğün ne şekilde değiştirileceği.
 • Derneğin feshi halinde mal varlığın tasfiye şekli.

Vakıf Kurulumu özeti

Vakıf kurulma aşamasında ilk önceliğimiz bir senet hazırlamaktır. Vakıfların derneklerden farkı, kurumun nasıl yönetileceği senetle belirlenmesidir. Kendi yönetim ve işleyiş sisteminizi senette tanımlamanız gerekir.

Malvarlığını vakfetme konusu çok önemlidir. En kolay yöntem nakit kullanmaktır. Bu para senette kuruluş işlemlerini yürütmek için görevlendirilmiş kişi tarafından bir bankaya yatırılır ve paraya vakıf kuruluşu için bloke konulur ve makbuz alınır. Bu makbu başvuru sırasında mahkemeye sunulur.

Sonra senedinizi notere onaylatmanız gerekir. Tüm kurucular imza atmak durumundadır.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir