• 1 Yorum • Deniz ile Okyanus Arasındaki Farklar

  • Denizlerin kapladıkları alanlar Okyanuslardan daha azdır.
  • Deniz in sıcaklığı Okyanus sıcaklığından daha fazladır.
  • Denizler; okyanusların bitişiğinde bulunurlar. Okyanuslara göre sınırları oldukça belirlidir.
  • Denizlerde küçük akıntılar mevcutken, okyanuslarda daha büyük akıntılar vardır.
  • Dalga yüksekliği okyanuslarda denizlere göre daha fazladır.
  • Denizlerde yaşayan canlı sayısı, okyanuslarda yaşayan canlı sayısına göre daha azdır.
  • Denizlerin Tuzluluğu %01,5 – %065 arasında değişirken bu oran Okyanuslarda %033,5 – %0 37,5 arasında değişir.
  • Okyanusların derinliği denizlere göre daha fazladır.

  Deniz in başlıca özellikleri

  Deniz, bir okyanus ile bağı olan ve büyük bir alanı kaplayan ve genellikle tuzlu olan su kütlesi. Terim genellikle okyanus terimi yerine de kullanılır.

  Denizler Dünya yüzeyinin % 70’ini kaplamaktadır. Yeryüzünde kapladıkları 1,338 milyar km³ hacimle dünya üzerindeki su varlığının % 96,5’ini oluşturmaktadırlar. Ancak, deniz suyu ortalama % 3,5 oranında tuz içerdiğinden, halen oldukça pahalı olan arıtma yöntemleri uygulanmadan içme suyu olarak kullanılamamaktadır.

  Denizler üzerinden gerçekleştirilen ticaret, hava yoluyla taşımacılığın gittikçe gelişmesine karşın, öneminden pek bir şey yitirmemiştir. Dünya ticaretinde aktarılan malların % 92’si, yılda 5,7 milyar ton, deniz yolu üzerinden taşınmaktadır.
   

  Okyans un başlıca özellikleri

  Okyanus, kıtaları birbirinden ayıran engin, açık denizlerdir. Yeryüzünün yaklaşık üçte ikisini (%70) kaplarlar ve bu alanın yaklaşık yarısında su seviyesi 3.000 metrenin üzerindedir. Büyük su kütlesi demektir. Okyanus kelimesi Yunancanehir” anlamına gelen “Okeanos“tan gelmektedir, Yunanlar Cebelitarık Boğazı‘ndan gelen güçlü akıntıyı fark etmişler ve bunun bir nehir olduğunu düşünmüşlerdir.

  http://tr.wikipedia.org/wiki/Okyanus

   


  Etiketler:

  Konuyla ilgili yorumlar

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir