Başlıca Farklar;

 • Spor genellikle mücadele içeren bir yarışmadır, Beden Eğitimi bir yarışma değildir,
 • Spor bir meslek olabilir, Beden Eğitimi meslek değildir,
 • Beden Eğitimi profesyonel olarak yapılmaz, Spor yapılabilinir,
 • Beden Eğitimi bir fiziksel aktivitedir, bu aktivitenin spor olmabilmesi için Sistem, Program, Organizasyon ve Rekabet gereklidir,
 • Spor bireysel yetenekler gerektirir, Beden eğitimi ise gerektirmez,
 • Spor bireysel veya takım halinde yapılır, Beden eğitimi sadece bireysel yapılır
Beden Eğitiminin Önemi:

 • İyi bir moral ölçüleri içerisinde gelişmiş kemik, kas yapısı ve iyi davranış alışkanlıkları kazandırır.
 • Liderlik, hoş görü, arkadaşlık, iyiyi, doğruyu ve güzeli taktir etme gibi alışkanlıklar kazandırır.
 • İş gücünü arttırır.
 • Bireyi topluma hazırlar.
 • Bedensel ve ruhsal eğitim aracıdır.
 • Kendine karşı güven duygusu geliştirir.
 • İş, görev ve meslek sorumluluğu kazandırır.
 • Yeni gün ve faaliyete istekli başlamayı sağlar,toplumların eğitim ve kültür düzeyini arttırır.

Beden Eğitiminin Tarihçesi

Sporun kökeni ilk insansı yaratıkların itişip oynaşmasına, yani yüz binlerce yıl öncesine dayandığını biliyoruz. Canlılığın tek belirtisi olan hareket, ayrıca vücut eğitiminin de başlıca vasıtası olduğu için, bir bakıma hareketin tarihi demek olan beden eğitimi insan hayatıyla çok sıkı bir ilişki halindedir.
İnsanların ilk kez “boş zaman” üretmeleri ve varoluşlarının önceki aşamalarında geliştirdikleri araçlı – araçsız doğayla savaşın benzetim yollarıyla bu boş zamana uygulamaya başlamalarında gelişmeye başlayan spor, binlerce yılı geçen tarih yolculuğu sırasında, bir bölümü barışcı, öteki saldırgan diye nitelenebilecek değişik kullanım biçimleri almıştır.
Temelde “yurttaş yarışmaları” olan eski olimpiyat oyunlarının zafer ödülü barışı simgeleyen defne yapraklarından bir taçtı. Bunun anlamı ise gayet açıktır. Spor; barışın, dostça yarışmaların simgesidir.

Beden Eğitiminin Çocuk Gelişimine Etkisi
a) Fiziksel Gelişime Etkisi: Gelişim çağında aşırılığa yapmadan yapılacak çalışmalar, kemik dokusu gelişimini, kasların iyi beslenmesini, eklemlerin işlekliğinin ve dokusal sağlığının korunmasını ve organik sistemin dayanıklılığını geliştirir. En önemlisi de merkezi sinir sistemine bol oksijen ulaştırabilmesi, fiziksel faaliyetlere, mental olarak daha iyi uyum sağlamayı kolaylaştırmaktadır.
b) Psikomotor Gelişimine Etkisi: Çocuğun zihinsel ve duygusal psikolojik etkilerinin davranış haline gelmesidir. Bu psikomotor gelişimleri 3 grupta inceleyebiliriz.
• Genel davranış ve genel davranış değişiklikleri: Çocuğun toplum içinde kişiliğini belirleyen, görüntüsünü oluşturan davranışların tümünde görülen değişikliklerdir.
• Motor davranış ve değişiklikleri: Bireyin yanıt olarak yaptığı hareketlerdir. Kaçmak, saldırmak, konuşmak gibi.
• Kompleks davranışlar ve değişiklikleri: İlk iki grupdaki davranış değişikliklerinin bir arada bulunmasıdır. Çocuğun davranış bütünlüğünü oluşturur.
c) Zihinsel Gelişimine Etkisi:Beden eğitimi bilginin elde edilmesi, anlaşılması ve içgörü kazanma gibi zihinsel gücün malzemesini oluşturur. Bu malzeme yorum yapabilme, değerlendirme, karar verme, düşünme süreçlerinde kullanılır.
Beden eğitimi etkinlikleri aracılığıyla çocuk, sağlık ilkeleri ve hareketin yaşamdaki önemini kavrar. İnsan hareketinin doğası, büyüme ve gelişmekteki önemi, temizlik, hastalıklardan korunma, dengeli ve yeterli beslenme, iyi sağlık alışkanlıkları v.b konularda bilgi edinir.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir