Başlıca Farklar;

 • Antibiyotik, içerdiği etken madde tarafından, zararlı mikroorganizmayı öldürmek veya çoğalmasını engellemek için geliştirilen ilaçtır,
 • Ağrı kesiciler ise ağrıları yok etmeye veya hafifletmeye yarayan ilaçlardır,
 • Ağrı kesiciler, hastalığa veya zarar veren bölgeye direk etki etmezler onun yerine periferik ve merkezi sinir sistemine etki ederek ağrıların hafiflemesine yardımcı olurlar,
 • Antibiyotikler bir sadece bir bakteriyel savaşan ve birden fazla bakteriyle savaşan ilaçlar olmak üzere ikiye ayrılabilir,
 • Bu ayrıma dar ve geniş spektrumlu antibiyotikler denir,
 • Geniş spektrumlu antibiyotiklerin bazı sakıncaları vardır, yararlı veya zararsız bakterileri de öldürme eğiliminde olabilirler,
 • Eğer hasta olduysanız veya hasta olduğunuzu düşünüyorsanız, mutlaka doktorunuza başvurarak doktorunuzun size yazdığı antibiyotik veya ağrı kesicileri eczacınıza danışarak kullanmanız gerekmektedir, aksi durumlarda sağlığınızı tehlikeye atmış olabilirsiniz,
 • Merkezi sinir sistemine etki eden ve ağrıyı dindirmekte kullanılan ilaçlar genel olarak analjezikler diye isimlendirilir.
Öneriler;

 • Yeni bir ilaç kullanmaya başlamadan önce, doktorunuza danışın.
 • Aldığınız tüm ilaçların bir listesini hazırlayın ve bu listeyi doktorla düzenli olarak görüşün.
 • Geçirdiğiniz tüm hastalıkların bir listesini hazırlayın ve bu listeyi doktorunuzla düzenli olarak görüşün. Bu listeyi sık aralıklarla güncelleyin.
 • Bütün reçetelerinizi eczacıya götürün ve ilaçlarınız hakkında bilgi alın.
 • Yazılan tüm ilaçların verilme amacını ve etkilerini öğrenin.
 • İlaçların olası yan etkileri hakkında bilgi edinin.
 • İlaçların nasıl alınacağını, günün hangi saatinde alacağınızı ve diğer ilaçlarla aynı anda alınıp alınamayacaklarını öğrenin.
 • Aç karnına, tok karnına, yemek arası gibi ilaçların yemeklerle alınma durumunu öğrenin ve uygulayın.
 • İlaçların kullanımı hakkında doktorunuza veya eczacınıza danışın, bunların başka ilaç ve besinlerle etkileşimlerini öğrenin.
 • İlaç kullanırken önerilen talimatlara uyun.
 • İlaç kullanımıyla ilgili olabilecek herhangi bir semptom hakkında eczacı veya doktorunuzla görüşün.

Detaylı Açıklamalar;

Antibiyotiklerin iki çeşidi vardır; biyosidal, mikroorganizmaları öldüren antibiyotikler ve biyostatik, mikroorganizmaların büyümesini ve çoğalmasını (üremesini) önleyen antibiyotikler. Her ne kadar “sadece” mikroorganizmaların (çoğunlukla bakteriler, ve bazı fungi) ürettiklerine “antibiyotik” tanımı verilebilse de, bugün “antibiyotik” terimi patojenlere zarar veren her türlü kimyasal için kullanılmaya başlanmıştır. Bu yüzden, mikroorganizmalar, hayvanlar ve bitkiler tarafından doğal olarak üretilen bu tür kimyasallara “antibiyotik” demekteyiz. Aynı zamanda, doğal olarak üretilen birçok antibiyotik madde suni yollardan daha etkili olmaları için modifiye edilmektedir. Örnek vermek gerekirse, doğal olarak üretilen penisilinler bugün kimyasal olarak modifiye edilerek daha etkili olmaları sağlanıyor. Bir başka örnekte, kloramfenikol isimli antibiyotiktir. Eskiden tamamiyle doğal yollardan elde edilen bu antibiyotik bugün tamamiyle sentetiktir.

Bilinçsiz ve aşırı antibiyotik kullanımı bakterilerin kullanılan antibiyotiğe karşı direnç kazanmasına neden olabilir. Eğer mikroplar bir antibiyotiğe karşı direnç kazanırlarsa, artık o antibiyotiğin o mikroba karşı etkisi olmaz. Bu nedenle her bakteriye uygun olan antibiyotik kullanılmalıdır. Hastalığa neden olan etkenin bulunması ve bu etkene etkili olacak antibiyotiği bulmak için bir Kültür-Antibiyogram Testi denenlaboratuvar testi yapılır. Sadece etkin olduğu mikroplara karşı kullanılmalıdırlar. Grip, nezle gibi virüslerin neden olduğu hastalıklara karşı etkili değillerdir. Ateş düşürücü ya da ağrı kesici etkileri yoktur. Antibiyotikler mutlaka doktor tavsiyesiyle ve reçetesine uygun olarak kullanılmalıdırlar. Bilmeden kullanılan antibiyotikler hastalığı iyileştirmezler, vücuda zarar da verebilirler.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir