Orijinal – Jenerik ve Eşdeğer – Muadil ilaç farkı nedir

Başlıca Farklar Orjinal ilaç uzun araştırmalar ve klinik çalışmalardan sonra ortaya çıkar, Belli bir hastalık üzerine olumlu etki yaptığı kanıtlanmıştır. Orjinal ilacın daha önce benzeri yoktur, bu terim uluslararası geçerlidir. Eşdeğer ilacı üreten firma Orjinal ilacın imtiyaz süresini (6-10) yıl arası gözetmek zorundadır, bu süre içerisinde ilacı piyasaya sürüp, satışını gerçekleştiremez. Eşdeğer(Muadil) ilaç, Orjinal ilaç […]

Devamı

Fikri Mülkiyet ve Telif Hakkı farkı nedir

Fikri Mülkiyet Nedir? Fikri Mülkiyet, Avrupa Birliğine giriş sürecinde bulunan ülkemiz için hukukun uyumlaştırılması çalışmalarının yoğunlaştığı bir odak noktası olarak karşımıza çıkmaktadır. Fikri mülkiyet, bir kişiye veya kuruluşa ait olan bir fikir ürünüdür; söz konusu kişi ya da kuruluş, sonradan, bunu serbestçe paylaşmayı veya kullanımını belirli biçimlerde kontrol etmeyi tercih ettiği takdirde ilk uygulayıcıların ürünü […]

Devamı

Patent ve Faydalı model farkı nedir

Başlıca Farklar; Bir buluşun patenti alabilmesi için yenilik, buluş basamağı ve sanayiye uygunluğuna bakılır. Faydalı modelde ise yenilik ve sanayiye uygunluk yeterlidir. Faydalı modele ufak patent de denir. Patentin koruma süresi 20 yıl, Faydalı modelin koruma süresi 10 yıldır. En önemli farklardan biride Faydalı Model için araştırma  ve inceleme yapılmasına gerek olmamasıdır. Detaylı Açıklamalar; Patentin, […]

Devamı