Kamu ve Özel Sektör farkı nedir

Başlıca farklar; Özel sektör, kamu sektörüne göre daha fazla serbestliğe sahiptirler. Kamu kurumları, devletin birer parçasıdırlar ve dolayısıyla değişik organlarca yoğun bir denetime tabidirler, Kamunun hizmetleri devamlıdır, herkese eşit olarak sunulur ve müşteriye göre farklılık göstermez Özel bir kurulu­şun amacı, kuruluşun çıkarını geliştirmektir. Bu çıkar ya kâr ya da sosyal bir deği­şiklik olabilir. Buna karşılık, […]

Devamı