Ohal – Olağanüstü hal ve Sıkıyönetim arasındaki fark nedir

Olağanüstü hal ve Sıkıyönetim arasındaki başlıca farklar; Türkiye Cumhuriyeti 1982 Anayasası’na göre, olağanüstü hâl ilân kararı, Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulunca alınır. Sıkı yönetimde ise yine Cumhurbaşkanı başkanlığındaki bakanlar kurulu, Milî Güvenlik Kurulu’nun görüşünü aldıktan sonra ilân edebilir. Sıkı yönetim adında da anlaşılacağı üzere, maddeleri daha sıkı olan uygulamadır. İkisi de resmi gazetede yayımlanır. İkisi içinde en uzun […]

Devamı