Nitelik ve Nicelik farkı nedir

Başlıca Farklar; Nicelik somut bir şekilde ölçülebilen (Örnek; 100 adet elma), Nitelik ise ölçülemeyen fakat o söz konusu nesnenin özelliğini belirten ifadelerdir(Örnek; Elmaların renginin kırmızı olması) Yani Nitelik miktar olabilir, Nicelik ise bir özellik olabilir,   Nitelik TDK, nitelik terimini “bir şeyin nasıl olduğunu belirten, onu başka şeylerden ayıran özellik, vasıf, keyfiyet” olarak tanımlamaktadır. Yani […]

Devamı