Kpss A ve B grubu arasındaki fark nedir

Kpss A ve B grubu arasındaki başlıca farklar; Kpss A grubu dışında girilebilen kadrolara B grubu kadro denilmektedir, Kpss A sınavı her yıl ÖSYM tarafından düzenlenmektedir, Kpss B sınavı ise 2 yılda bir düzenlenmektedir, Kpss B sınavına tüm lisans mezunları girebilmektedir, Kpss A sınavına ise İİBF, SBF, Hukuk, Mühendislik vb fakültelerden mezun olanlar girebilmektedir, Kpss […]

Devamı

Kamu ve Özel Sektör farkı nedir

Başlıca farklar; Özel sektör, kamu sektörüne göre daha fazla serbestliğe sahiptirler. Kamu kurumları, devletin birer parçasıdırlar ve dolayısıyla değişik organlarca yoğun bir denetime tabidirler, Kamunun hizmetleri devamlıdır, herkese eşit olarak sunulur ve müşteriye göre farklılık göstermez Özel bir kurulu­şun amacı, kuruluşun çıkarını geliştirmektir. Bu çıkar ya kâr ya da sosyal bir deği­şiklik olabilir. Buna karşılık, […]

Devamı