Papyon ve Kravat Arasındaki Farklar

  • Papyon, gömlek yakası üstüne bir kopça veya lastikle tutturulan kelebek biçiminde klasik giyim tarzına uygun bir aksesuardır, Kravat “bir ucu ince, diğer ucu daha geniş, gömlek yakası- nın altından geçirilerek önde üçgen bi- çimde bağlanan bir aksesuardır
  • Papyon daha sempatik görünür, Kravat daha resmi bir görüntü verir.
  • Papyon özel davetlerde daha çok tercih edilir, Kravat iş yerlerinde ve daha ciddi ortamlara uygundur.
  • Bayanlar özellikle erkelerde Papyondan çok Kravat ı tercih ederler.
  • Papyon ve Kravat ta Fransızcadan gelir

Kravat Başlıca Özellikleri

Kravat, bir boyun bağıdır. Kelimenin aslı Fransızca cravate: Hırvatlar anlamında kullanılan croates veya cravatesden gelmektedir. Hırvatlar, boyunlarına uzun bez kurdeleler takarlardı. Bundan dolayı çeşitli kumaş ve derilerden yapılmış boyuna takılan ve kendine has bağlama şekli olan boyun bağlarına da kravat denmiştir. Türkiye’de ilk defa Tanzimattan sonra değişik tipte görülen kravata zamanla alışılmış ve erkek giyiminin bir parçası haline gelmiştir.
Osmanlı İmparatorluğu içinde kravat takan ilk padişah Sultan Abdülmecid olarak biliniyor. Batılılaşma hareketleri etkisinde öncelikle aydınlar arasında kendine yer bulan kravat, padişahın da tercih doğrultusunda devlet dairelerine girmiş oldu.

3. TÜRKİYE’DE KRAVAT Osmanlılarda ilk kravat takan padişah, Sultan Abdülmecid (1839-1861) olmuş- tur. Batılılaşma hareketiyle gelişen Osmanlı-Avrupa, özellikle Fransa ve İngiltere ilişkileri sonucu, kravat, aydınlar tarafından benimsenmiştir. Padişah tarafından takılması da; yüksek sivil memurların, devletin ileri gelenlerinin kravat kullanmalarına yol açmıştır. Birinci Dünya Savaşı sonunda devlet memurlarının hemen hemen hepsi kravat takmaya başlamışlardır. (1) Cumhuriyetin ilanı ve kılık kıyafet devriminin etkisiyle önce kentlerde, ardından kasabalarda yaygınlaşan kravat kullanımı, bir süre sonra halk arasında popülaritesini yitirmiş ve ‘özel günlerin sembolü’ olarak gardroplara kaldırılmıştır. Sanayileşme ve kentleşmeyle birlikte gardroplardan çıkarılan kravatlar iş yaşamının kıyafet unsurlarından biri olarak günlük hayatımıza girerken, devlet geleneğindeki etkisini de sürdürmüştür. Bugün, devlet memurları, lise öğrencileri ve iş dünyası için olmazsa olmaz bir zorunluluğa dönüş- müştür

https://tr.wikipedia.org/wiki/Kravat

Papyon un Başlıca Özellikleri

Papyon: Papyon, gömlek yakası üstüne bir kopça veya lastikle tutturulan kelebek biçiminde klasik giyim tarzına uygun bir aksesuardır. Papyon kravattan yola çıkılarak geliştirilmiştir. 18. yüzyılın ilk yarısında kravat bir papyon ile birlikte bağlanmaktaydı. Bugün artık papyona pek kravat gözüyle bakılmamaktadır. Bağlanması zor olduğu için, artık hazır bağlanmış şekilde satılmaktadır. Papyon, daha çok smokin giyilen özel gecelerde kullanılmaktadır. Ancak sallanan kravattan rahatsız olan bazı kişiler, günlük yaşamlarında kravat yerine papyonu tercih etmektedirler.

https://tr.wikipedia.org/wiki/Papyon

 

 

 

 


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir