Panel ve Forum arasındaki fark nedir

Panel ve Forum Arasındaki Başlıca farklar; Forumun bir edebi tür olarak ortaya çıkışı panele göre daha eskilere dayanmaktadır. Çünkü forum köken olarak eski Yunan medeniyetine kadar gider. Panel ve forum arasındaki en büyük farklılıklardan birisi de forumlarda dinleyiciler aktif olarak konuşmaya katılabilir başkandan izin alarak ama panellerde kesinlikle dinleyiciler soru sorma dışında konuşmanın içinde yer […]

Devamı

Umut ve Ümit arasındaki fark nedir

Umut ve Ümit arasındaki  başlıca farklar; İki kelime genellikle aynı anlamda kullanılsa bile bazı farklı kulanım alanları vardır. Umut daha çok güven duyma anlamında kullanılabilir. Ümit ise daha çok beklenti cümlelerinde tercih edilir. Umutun kökeni ummak dan gelen güven duygusudur. Bazı yerlerde Umut soyut anlam ifade ederken, Ümit somut anlamı ifade edebilir. Ümit Farsça kökenlidir, Umut […]

Devamı

Öykü ve Hikaye arasındaki fark nedir

Öykü ve Hikaye arasındaki başlıca farklar; Öykü ve Hikaye Türk Dil Kurumuna göre eş anlamlı olarak gösterilse de , kullanım yerleri bakımından bazı farklılıklar barındırmaktadır. Bazı çevrelerce klasik öykünün, olaya dayalı tanımından kaynaklandığı ifade edilir. Öykü, Hikayenin Türkçe’sidir; Hikaye ise Öykünün Arapçasıdır. Öykünün yaşanmış bir olay olabilme ihtimali vardır, Hikaye ise tamamen hayal ürünüdür. Hikayenin Özellikleri […]

Devamı

Hikaye ve Roman arasındaki fark nedir

Hikaye ve Roman arasındaki başlıca farklar; Hikaye genellikle kısadır, Roman ise daha uzundur. Hikayeler genellikle 10-20 sayfa arasıdır. Romanlar ise kitaplar hatta seriler halinde olabilir. Romanda en önemli öğe romanın baş karakteridir, Hikayede ise en önemli öğe konunun kendisidir. Hikayede birkaç konu ve olay olmasına rağmen, Romanlarda çok fazla olay ve konu mevcuttur. Hikayede kahramanların […]

Devamı