• 3 Yorum • Başlıca Farklar;

  • Biyografi bir kişinin diğer kişiler tarafından kaleme alınmış ve insanlara aktarılması saplanmış hayatının özetidir,
  • Otobiyografi ise kişinin kendi hayatını kaleme alarak insanlara sunmasıdır,
  • Otobiyografi bir sanatçının kendi yaşam öyküsünü anlattığı eserdir,
  • Biyografiyi yaşam öyküsü olarak adlandırılırken, Otobiyografi için öz yaşam öyküsü denilir,
  • Biyografilerde nesnel anlatım, Otobiyografilerde ise öznel anlatım benimsenir,
  • Biyografilerde bilgi, belge ve tanıklara başvurulmalı ve gerçekçi bir anlatım kullanılmalıdır,
  • Biyografide kronolojik sıra izlenir,
  • Biyografide nesnel bir tutum, Otobiyografilerde ise öznel anlatım benimsenir,
  • Biyografide belgeler önemlidir, Otobiyografide kişinin belleği önemlidir,

  Detaylı Açıklamalar;
  Biyografi, bir insanın yaşamındaki olayların belirli bir sıraya göre anlatıldığı edebiyat türüdür. Kişinin kendi hayatını anlattığı yazılara otobiyografi, Divan edebiyatında şairlerin yaşam hikayesini anlatan eserlere de tezkire denir,

  • Bilimsel biyografi: Kişinin hayatının eleştirisel bir tutumla, araştırma ve incelemelere dayalı olarak anlatıldığı biyografi türüdür .
  • Biyografik roman: Kişinin yaşıyormuş gibi ve roman kurgusuyla anlatılıp kişisel özellikleri ve hayatının tanıtıldığı biyografi türüdür.
  • Nekroloji: Yakın zamanda ölmüş kişilerin iyi özelliklerinin anıldığı, genellikle gazete ve dergilerde yayınlanan biyografi türüdür.

  Otobiyografi, bir düşünürün, bir sanatçının, bir sporcu ya da tanınmış bir kişinin kendi yaşam öyküsünü anlattığı edebiyat türüdür. Özyaşam öyküsü de denir. Kaynak olarak kişi kendini ve aile büyüklerinden aldığı bilgileri kullanır. Yazarın kendinden söz ederken nesnel olması zor olduğundan otobiyografiyi yazmak güçtür. Otobiyografilerde yazar kendine ait sanat eserleri, düşünceleri ve yapmış olduğu ya da katkısının olduğu önemli işleri aktarır. Bu yazılı anlatım türü aynı zamanda iyi bir belgeseldir. Bu alanda çalışacaklara ve yazarın yaşadığı dönemin özelliklerine kaynaklık eder.

  Belirleyici özellikleri

  • Düşünsel plânla yazılır.
  • Yazar daha çok kendisini öne çıkartabilir.
  • Biyografilerde Objektif olunmalıdır.
  • Otobiyografi kişinin şahsını kendi diliyle anlatmasıdır.
  • Gerçekler göz ardı edilmemelidir.

  Otobiyografinin en basit tabiri kişinin kendisini anlattığı edebi eser türüdür.


  Konuyla ilgili yorumlar

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir