Ördek ile Kaz Arasındaki Başlıca Farklar

  • Kazların Boynu Ördeğe göre daha uzundur.
  • Kazların ayaklarında ördeklere kıyasla daha fazla perde ve şerit vardır.
  • Kazlar renk açısından ördeklere kıyasla daha az renklidir.
  • Kazlar genelde mitolojik ve dini hikayelerde kendilerine yer bulurken, ördekler genelde televizyon yıldızı olarak medyada yer alırlar.
  • Kaz eti Ördek etine göre nadir bulunur, ve daha lezzetli olduğu söylenir
  • Kaz tüyü ev tekstilinde kullanılırken Ördek tüyü kullanılmaz
  • Kaz tüyü Ördek tüyüne göre daha kokusu bulunur

Kaz ile ilgili bazı özellikler

Kaz, iri ve beyaz veya boz tüylü, ayakları perdeli kuş türlerine verilen ad.
Erkek ve dişisi aynı büyüklüktedir. Genellikle kuğulardan küçük, ördekten büyüktür. Beslenme şekli kuğu ve ördeklerden farklıdır. Genellikle doğu anadolu bölgesinde bulunur.

Özellikle Kars bölgesinde yetiştirilir. Lezzeti ve onunla yapılan yemekler bölgede meşhurdur.Başlıca besinleri otlardır. Fakat böcek, yumuşakça ve küçük omurgalıları yiyen türleri de vardır. Hızlı bir yüzücü olmamasına rağmen suda rahatça yüzer, daldığında uzun zaman su altında kalabilir. Gagaları ile kanatlarını düşmanlarına karşı silah olarak kullanır. Kanatları uzun uçlara doğru sivrilen yumuşak sık tüylerle örtülüdür.

Erkek ve dişi birbirine benzese de erkekler genellikle dişilerden iridir. Boyun bölümleri bütün türlerde gövdeden kısadır. Başlıca besinleri olan otları koparmaya uyarlanmış gagaları başa bağlandığı yerde genişler ve bazen kambur oluşturur. Erkek ve dişi kazlar uçarken ya da tehlike karşısında, kornayı andırır bir sesle ötüşür, kızdıkları zaman boyuntüylerini kabartırlar. Kazlar yaşamları boyunca tek eşlidir.

Yuvalarını bataklığın sığ sularında veya bir tümseğin üzerinde yaparlar. Kuluçkaya yatan kazların yumurtalarından bir ay (30-34 gün) sonra sarı tüylü yavrular çıkar. Yavrular 3-4 ay içinde uçmaya başlarlar.

Ördek ile ilgili bazı özellikler

Ördek deyince belirli bir vucut yapısı olan bir kuş gözümüzün önünde canlanır.Yassı gaga, derili ayaklar, badi badi bir yürüyüş ve vak-vak gibilerden bir ses, bizim için ördeklerin şaşmaz özellikleridir.Oysa tabiatta ördekle çok yakın akrabası kazı birbirinden ayırt etmek pek o kadar kolay değildir.Ördekler genellikle kazlardan çok daha ufaktırlar.Ördekler vakitlerinin en büyük kısmını suda geçirirler, kazlar ise tam aksine karadaki otlarla beslenmeyi tercih ederler.Ördeklerin sesi vak-vak olarak tarif edilebilir, kazlarınkisi araba kornasını hatıra getirir.Fakat ördeklerle kazlar arasındaki bu farklar bile genel değildir.Özellikle tropikal bölgelerdeki bazı kazsılar, gerek irilik ve görünüş, gerekse huy ve davranış bakımlarından ördekle kaz arası canlılardır.Ördeğin gagası süzgeç vazifesi görür.Ördek, dilini hareket ettirmek suretiyle çamurlu suyu gagasının küçük aralıklarından geçirir.

Havuzlarla göllerde yaşayan ördekler en iyi tanınan türlerdir.Kimi ördekler ancak sığ suların dibindeki besinlerden yararlanabilirler, kimileri ise su altında beslenirler.Deniz ördekleri tuzlu sularda da besin arayabilirler.Bu arada Kuzey kutup bölgesindeki ve Güney Amerika’daki hızlı akarsularla, nehirlerin hızlı akan bölgelerinde rahatça barınan türler de vardır.

Ördeklerin çoğu, özellikle dalıcı olanlar, su içindeyken karaya göre daha kolay ilerlerler.Çoğunun aksine, özellikle küçük yapılı türler, oldukça iyi yürüyebilirler.Bunların bacakları öteki ördeklerinkinden uzundur ve uçma, yürüme, tüneme, suyun üstünde ya da altında yüzme gibi çeşitli yetenekleri kapsayan bir hareketliliğe sahiptirler.

Ördeklerin büyüklükleri, Güney Amerika’da yaşayan türlerin de doğruladığı gibi, son derece değişiktir.Örneğin misk ördeğinin erkeği 76 santim uzunluğundadır, çamurcu ördeğinin uzunluğu ise bunun içte biri kadardır.Ördeklerin tüyleri de çok değişiktir.Kimi türlerin hem erkeği hem de dişisi soluk ve donuk renkli olup, ince kuş tüyleri, kanat lekeleri ve diğer süsleri yoktur.Ayrıca kuyruk tüyleri çok uzun olan, renkleri, düzenleri ve desenleri bakımından çok çarpıcı tüyleri bulunan türler de vardır.

 


Etiketler:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir