Anı ve Günlük arasındaki başlıca farklar;

 • Günlük, kişinin her gün başından geçenlerin özetini hatıra amaçlı kağıda veya dijital ortama döktüğü yazı biçimidir.
 • Anı ise sadece önemli ve akılda kalan hatıraların kayıta alındığı yazılardır.
 • Günlük her gün kayıta alınır. Anı ise daha sonraları kayıta alınır, bu süre 1 hafta, 1 ay veya 1 yıl olabilir.
 • Günlükler kayıt altına alınırken tarih damgası yazılır.
 • Anılarda genellikle tarih damgası bulunmaz.
 • Günlükler, olaylardan hemen sonra yazıldığı için anılardan daha doğru ve objektif olurlar.
 • Anılarda kurgular daha fazladır.
 • Günlüklerde konu genelde kişinin kendisidir, anılarda ise diğer kişilerden kesintiler yer alır.
 • Günlüklerde içe dönük bir anlatım söz konusuyken anılarda bu anlatım dışa dönük de olabilir.
 • Günlük belki de yıllar boyu devam eden olaylar zincirini ele alırken günlükler yaşanmış ve bitmiş olaylar üzerine yoğunlaşır.
 • Anılardaki anlatım günlüklere göre daha nesnel niteliktedir.
 • Her iki yazı türünde de anlatılan olayın mutlaka yaşanması gerekmektedir.Yani hayali olaylara yer verilmez.
 • Her iki yazı türünde de gerçek kişilere yer verilir.
Detaylı Açıklamalar;

Anılar üzerinden uzun yıllar geçmiş olayların anlatıldığı yazılardır, günlükler ise günü gününe tutulduğu için, olaylar henüz tazeyken, etkisi henüz geçmemişken yazılan yazılardır.

Günlük türündeki yazılar anılara oranla daha gerçekçidir. Günlükte olayların üzerinden fazla bir süre geçmediği için unutma, hatırlamama gibi bir sorun yaşanmaz. Ancak anılarda, aradan geçen süre çok uzun olduğu için, hafızamızdaki pek çok bilgi silinmiştir, unutulmuştur.

Kişi anılarını yazarken zamandan çok uzun sıçrayışlar yapar. Bu bazen bir-iki yıl, bazen otuz yıl, bazen de elli yıllık bir sıçrayış olabilir. Altmış yaşındaki bir yazarın çocukluk yıllarında başından geçen bir olayı anlatırken, her şeyi olduğu gibi hatırlaması söz konusu değildir.

Suut Kemal Yetkin, günlük ile anı arasındaki farkı şu şekilde belirtir: “Günlük ileriye doğru gider, hatıra geriye doğru iner. Biri yaşarken, öbürü yaşadıktan sonra yazılır.”


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir