Ispanak ile Semizotu farkı nedir

Ispanak ile Semizotu Arasındaki Fark Semizotu, içerdiği yüksek oranlı lifiyle peklik (kabızlık) çekenlere fayda sağlarken,Ispanak her ne kadar etkiye sahip olsa da eklem iltihabı ve böbrek taşı hastalıklarda tüketilemez. Se­mi­zo­tu ­nun sağ­lık­lı bir be­sin ola­rak ün­len­me­si­nin ger­çek se­be­bi ye­şil yap­rak­lı her­han­gi bir seb­ze­den çok da­hafaz­la mik­tar­da ome­ga -3 kon­san­tras­yo­nu­na sa­hip ol­ma­sı­dır. Is­pa­nak tam bir vi­ta­min de­po­su ­dur ve […]

Devamı