DNA ve RNA arasındaki fark nedir

Başlıca Farklar; Deoksiribonükleik asit veya kısaca DNA, Ribonükleik asit veya RNA bir nükleik asittir, nükleotitlerden oluşan bir polimerdir, NA (Deoksiribonükleik Asit) deoksiriboz , RNA (Ribonükleik Asit) ise riboz içerir DNA içindeki azot içeren bazlar adenin, guanin, sitozin, timin’dir. RNA’da ise adenin, guanin, sitozin ve urasil’dir. DNA’da adenin-timin, guanin-sitozin eşlenir DNA kalıtsal bilgiyi taşınması ve yeni nesillere […]

Devamı