Alevi ve Sünni arasındaki fark nedir

Alevi ve Sünni arasındaki başlıca farklar; İkisi de İslam dini mezhebidir. İkisinin de peygamberi Hz. Muhammed tir. Hz. Ali aleviliğin piri olarak kabul görür. Sünniler ibadetlerini camiler yapar. Aleviler ise ibadetlerini cemevlerinde gerçekleştirir. Camilerde ibadet dili Arapçadır. Cemevlerinde ise Türk dilinde ibadet edilir. Sünniler saf namazı kılarlar. Aleviler halka namazı ( cem ayini ve semah […]

Devamı

Katolik ve Ortodoks arasındaki fark nedir

Katolik ve Ortodoks arasındaki  başlıca farklar; Her iki mezhepteki kiliselerde öğretisel ve davranışsal farklılıklar mevcuttur. Arasındaki farklılıklar bölgelere göre değişebilir. 1054 yılında kesin ayrılma gerçekleştirmiştir. Katolik kelimesi Yunanca kökenlidir ve evrensel manasına gelir. Ortodoks, saf ve doğru inanç demektir. Ortodoks kiliseleri bugünün coğrafyasıyla, Slav ülkelerini ve daha doğuda kalan ülkelerini daha fazla kapsar. Doğuda kalan Katolik kiliselerde […]

Devamı