İyonik Bağ ile Kovalent Bağ Arasındaki Fark

İyonik Bağ ile Kovalent Bağ Arasındaki Fark İyonik bağ elektron alışverişi ile gerçekleşirken kovalent bağ elektronların ortaklaşa kullanılması sonucu oluşur. Kovalent Bağ molekül oluştururken kovalent bağ molekül oluşturmaz. Kovalent bağ son katmanların iç içe geçmesi ve elektronların ortaklaşa kullanılması sonucu oluşurken kovalent bağzıt yüklü iyonların birbirlerine yakın durması sonucu oluşur. İyonik bağ son katmanında 1,2,3 […]

Devamı