PHP Get ve Post arasındaki fark nedir

PHP Get ve Post, client (kullanıcı) tarafından gönderilen verileri sunucuya ileten yöntemlerdir. PHP Get ve Post arasındaki başlıca farklar; Get metodunda alınan parametreler ve içlerindeki bilgiler adres satırında görünür. Post metodunda alınan parametreler ve içlerindeki bilgiler adres satırında görünmez. Get metodunda yapılan işlemler tarayıcının geçmişinde görünür. Post metodunda yapılan işlemler tarayıcı geçmişinde saklanmaz. Get ile yaptığınız işlemlere […]

Devamı