Patent ve Faydalı model farkı nedir

Başlıca Farklar; Bir buluşun patenti alabilmesi için yenilik, buluş basamağı ve sanayiye uygunluğuna bakılır. Faydalı modelde ise yenilik ve sanayiye uygunluk yeterlidir. Faydalı modele ufak patent de denir. Patentin koruma süresi 20 yıl, Faydalı modelin koruma süresi 10 yıldır. En önemli farklardan biride Faydalı Model için araştırma  ve inceleme yapılmasına gerek olmamasıdır. Detaylı Açıklamalar; Patentin, […]

Devamı