Egemenlik ile Bağımsızlık farkı nedir

Başlıca Farklar – Egemenlik (hakimiyet) en genel anlamıyla devletin ülke toprakları üzerinde siyasi yönetim yetkisini kullanma hakkıdır. – Bağımsızlık ise bir milletin veya bir devletin, kendi vatandaşları veya nüfusu tarafından özgürce yönetilebilmesidir. Yani egemenlik hak/yetki/gücünün başkasının elinde olmamasıdır. Detaylı Açıklamalar Egemenlik, bir toprak parçası ya da mekân üzerindeki kural koyma gücü ve hukuk yaratma kudretidir. […]

Devamı