Başlıca Farklar;

  • Mono’da birden fazla hoparlör olsa bile ses dalgaları birbiriyle aynıdır ses tüm hoparlörlere tek kanaldan gelir değişmez,
  • Stereo’da ise her hoparlöre farklı kanallardan ses iletilebilir, örneğin bir müzikte ses bir hoparlörden gelirken müzik bir hoparlörden gelebilir,
  • Stereo, Mono’ya göre daha yeni bir teknolojidir,
  • Stereo, Mono’ya göre daha kaliteli ses sunar,
  • Stereo müzik harddisk te daha fazla yer kaplar,
  • Mono bir kanal ses demektir,

Detaylı Açıklamalar
Stereoda ses ya da kısaca stereo, insan işitme duyusunun doğasına uygun, hoş bir izlenim vermek amacıyla sesin, farklı yönlerde ve simetrik olarak yerleştirilerek iki veya daha fazla bağımsız ses kanalına bağlanmış monitörler yardımıyla tekrar üretilmesidir.

Stereoda, genellikle mono (monaural) sesin karşıtı olarak anılır; monofonik seste, ses alanı içinde merkezlenmiş tek bir kanal bulunur. Western Electric şirketi tarafından 1927 yılında bir araya getirilmesi ile ortaya çıkmıştır.

Popüler kullanımıyla stereoda, sesin eşzamanlı olarak 2 kanallı kaydı veya bir çift monitör yardımıyla tekrar üretilmesi anlamına gelir.

Mono, sesin tek kanallı olarak tekrar üretilmesidir. Üretimi sırasında genellikle tek bir mikrofon veya hoparlör, birden fazla hoparlör veya bir kulaklık olduğu durumlarda da tek bir sinyal yolundan beslenme veya tek bir sinyalde birleştirme (miks) söz konusudur.

Önceleri daha yaygın kullanımı olan mononun yerini günümüzde birçok alanda stereoya almış olsa da; telefon ağları, radyotelefon, işitme engelliler için kullanılan cihazlar ve diğer bazı uygulamalar halen monoya dayanmaktadır.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir