Katolik ve Ortodoks arasındaki  başlıca farklar;

 • Her iki mezhepteki kiliselerde öğretisel ve davranışsal farklılıklar mevcuttur.
 • Arasındaki farklılıklar bölgelere göre değişebilir.
 • 1054 yılında kesin ayrılma gerçekleştirmiştir.
 • Katolik kelimesi Yunanca kökenlidir ve evrensel manasına gelir. Ortodoks, saf ve doğru inanç demektir.
 • Ortodoks kiliseleri bugünün coğrafyasıyla, Slav ülkelerini ve daha doğuda kalan ülkelerini daha fazla kapsar.
 • Doğuda kalan Katolik kiliselerde Ortodokslar daha yoğun olarak bulunur.
 • Katolik mezhepleri ruhani lider olarak Papayı kabul eder.
 • Katolik kiliseler Noel bayramını 25 Aralıkta, Ortodoks Ermeniler 6 Ocakta kutlar. • Katoliklerde vaftiz su serpme ile, Ortodokslarda suya batırma ile gerçekleşir.
 • Ortodoks kiliselerinde ikona bulunur. Katoliklerde hem ikona hem heykel bulunur.
 • Ortodoks kiliseleri Yunancayı Katolik kiliseleri Latinceyi kullanır.
 • Ortodokslar komünyon alırken ekmek ve şarap, Katolikler şaraba bulandırılmış kutsal ekmekle yapar.
 • Katolik rahipler evlenmez, Ortodokslar da papaz ya da diyakoz iken evlenebilir.
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir