Katolik ve Ortodoks arasındaki  başlıca farklar;

 • Her iki mezhepteki kiliselerde öğretisel ve davranışsal farklılıklar mevcuttur.
 • Arasındaki farklılıklar bölgelere göre değişebilir.
 • 1054 yılında kesin ayrılma gerçekleştirmiştir.
 • Katolik kelimesi Yunanca kökenlidir ve evrensel manasına gelir. Ortodoks, saf ve doğru inanç demektir.
 • Ortodoks kiliseleri bugünün coğrafyasıyla, Slav ülkelerini ve daha doğuda kalan ülkelerini daha fazla kapsar.
 • Doğuda kalan Katolik kiliselerde Ortodokslar daha yoğun olarak bulunur.
 • Katolik mezhepleri ruhani lider olarak Papayı kabul eder.
 • Katolik kiliseler Noel bayramını 25 Aralıkta, Ortodoks Ermeniler 6 Ocakta kutlar.
 • Katoliklerde vaftiz su serpme ile, Ortodokslarda suya batırma ile gerçekleşir.
 • Ortodoks kiliselerinde ikona bulunur. Katoliklerde hem ikona hem heykel bulunur.
 • Ortodoks kiliseleri Yunancayı Katolik kiliseleri Latinceyi kullanır.
 • Ortodokslar komünyon alırken ekmek ve şarap, Katolikler şaraba bulandırılmış kutsal ekmekle yapar.
 • Katolik rahipler evlenmez, Ortodokslar da papaz ya da diyakoz iken evlenebilir.
Diğer Özellikleri

Katolik Mezhebinin Özellikleri

• Bu mezhebe bağlı olan kişiler aynı zamanda Katolik kilisesine de bağlıdır.
• Dini lider olan Papa’nın HZ. İsa’nın vekili olduğuna inanılır.
• Papa tarafından alınan kararların tamamı bu mezhebe mensup olan kişiler arasında dini kanun olarak kabul edilir.
• Kilisesin tek yöneticisi Papa’dır. Halkın kilisenin iradesinde yer alması söz konusu değildir.
• Bu mezhebin en keskin özelliği suçluların cezalandırılması gerektiğine inanılıyor olmasıdır.
• Kiliseye bağlı olan kişilerin diğer mezhepte ve diğer bir dinde yer alan kişi ile evlenmesinde herhangi bir sakınca yoktur.
• Yapılan ayin sonrasında halka ekmek parçası verilir ancak filmlerde bilinenin aksine ekmek parçasında şarap yer almamaktadır. Şarabın sadece dini görevliler içmektedir.

Protestan Mezhebinin Özellikleri

• Kurulmasındaki temel gaye Katolik kilisesini protesto etmektir. Katolik kilisesinde yer alan kuralların bazı kişilere ters düşmesi nedeniyle oluşturulmuş olan bir mezheptir.
• Bu mezhep Protestan kilisesine bağlılık yemini etmiş olan kişilerden oluşur.
• Halkın kilisenin idaresinde yer alma hakkı bulunmaktadır.

Bu mezhepte yer alan kişilerin en önemli özellikleri Papa’yı yok saymalarıdır. Papa’yı tamamen yok sayarlar ve Papa’ya inanmayı bağnaz bir düşünce olarak görürler.
• Diğer mezheplerde yer alan kişiler ile evlenmelerinde herhangi bir sıkıntı yoktur.
• Her ne olursa olsun kin gütmeyi kabul etmezler ve bağışlamayı temel ilke olarak görürler.
• Ayin sonrasında mezhebe mensup olan kişilere verilen ekmek içerisinde şarap yer almaktadır.

Ortodoks Mezhebinin Özellikleri

• Ortodoks kilisesine bağlı olarak faaliyet gösteren mezheptir.
• Bu mezhepte de Protestanlıkta olduğu gibi Papa reddedilir.
• Mezhebe dahil olan kişiler kilisenin idaresinde yer alabilirler.
• Kim gütmek yasaktır ve bağışlamak en büyük erdemlilik olarak görülür.
Dinler tarihi incelendiğinden çıkan savaşların büyük bölümünde mezhep savaşlarının olduğu görülmektedir. Günümüzde de Hristiyanlık mezhepleri arasında bir çatışmanın olduğu görülmektedir. İnsanlar hangi mezhebin üyesi ise o mezhebin hak mezhep olduğunu kabul ettiğinden bu tarz olayların meydana gelmesi normaldir ancak bu durum şiddet ortamının doğmasına neden olmaktadır. Dinler arası diyalog çağrılarının kısa zaman içerisinde mezhepler arasında diyalog olarak da yayılmaya başlaması düşünülenler arasında yer alıyor.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir