ithalat ve ihracat arasındaki başlıca farklar;

  • Kısa bir özet ile başlarsak, ithalat bir malın yurt dışından döviz ödeyerek ülkeye alınmasıdır, ihracat ise bir malın ücret karşılığında yurt dışına satılmasıdır,
  • İthalat ve ihracat mal olabileceği gibi bir hizmet de olabilir,
  • İthalat diğer adıyla dışalım, ihracat diğer adıyla dışsatım olarak ta bilinir,
  • İthalat yapan kişiye veya kuruma ithalatçı, ihracat yapan kişiye veya kuruma ihraççı denir,
  • İthalat ve ihracat birbirlerinin tam tersi işlemlerdir,
  • Bu ki terimi karıştırmamanız içi ithal ürün; ve ihraç kelimelerini aklınızda tutabilirsiniz,
  • İthalat ve ihracat prosedürleri, destekler ve vergiler farklıdır,
Detaylı Açıklamalar;

İhracat Bir malın veya değerin yürürlükteki ihracat mevzuatı ile gümrük mevzuatına uygun şekilde fiili ihracatının yapılması ve kambiyo mevzuatına göre bedelinin (bedelsiz ihracat hariç) yurda getirilmesi veya Müsteşarlıkça ihracat olarak kabul edilecek sair çıkışlar olarak İhracat Yönetmeliği’nde tanımlanmıştır.
En geniş anlamda ihracat, bir ülke sınırları içerisinde serbest dolaşımda bulunan (bu ülkede yetişen, üretilen, veya başka ülkelerden ithal edilmiş) malların ve hizmetlerin başka ülkelere satılması/gönderilmesi anlamına gelmektedir.
Dar anlamda ihracat ise, yabancılara ya da Türkiye dışında yerleşik Türklere yapılan mal satışlarını ve bu amaçla malların yurt dışına gönderilmesini ifade etmektedir
Fiili İhracat İhraç konusu malın gümrük mevzuatı hükümleri çerçevesinde muayenesinin yapılıp taşıta yüklenmesi, bir yerden veya muhtelif yerlerden bir defada veya kısım kısım gelmekte olan dökme ve diğer eşyada yüklemenin tamamlanması veya gümrük mevzuatınca fiili ihracat olarak kabul edilecek sair çıkışları ifade etmektedir.

İhracatın yapılacağı ülkeye göre işlemler;
• Ülkemizde kredi karşılığı kurulan tesislerin bedelinin malla geri ödenmesine ilişkin aramızda “özel hesap” bulunan ülkelere yapılacak ihracatta,
• Türk ihraç ürünlerine kota uygulayan ülkelere yapılacak ihracatta,
• Avrupa Birliği’ne (AB) üye ülkelere yapılacak ihracatta,
• EFTA ülkelerine (İsviçre, Norveç, İzlanda, Lihtenştayn) ve Serbest Ticaret Anlaşmaları (STA) kapsamında yapılacak ihracatta,
• İki ve çok taraflı kredi anlaşmalarımızın bulunduğu ülkelere bu kapsamda yapılacak ihracatta,
• Genel Preferanslar Sistemi (GSP) kapsamında Türkiye’ye tavizli gümrük oranları uygulayan ülkelere yapılacak ihracatta,
• BM kararlarına göre ambargo uygulanan ülkelere ihracatta, (Libya’ya petrol ekipmanları ihracatı ambargo kapsamındadır.)
• Tek taraflı olarak ambargo uygulanan ülkeler (Ermenistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi)
• Sınır ticaret merkezleri kapsamında yapılacak ihracat,
düzenlenmesi gereken belgeler, müracaat edilecek kurum ve kuruluşlar ile işlemlerde izlenmesi gereken prosedürler değişebilmektedir.

 


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir