Umut ve Ümit arasındaki  başlıca farklar;

  • İki kelime genellikle aynı anlamda kullanılsa bile bazı farklı kulanım alanları vardır.
  • Umut daha çok güven duyma anlamında kullanılabilir.
  • Ümit ise daha çok beklenti cümlelerinde tercih edilir.
  • Umutun kökeni ummak dan gelen güven duygusudur.
  • Bazı yerlerde Umut soyut anlam ifade ederken, Ümit somut anlamı ifade edebilir.
  • Ümit Farsça kökenlidir, Umut Türkçe kökenlidir.
  • Bazende Umut kelimesi insanın iradesinin yetemediği noktalardan medet ummak anlamında kullanılırken, Ümit ifadesi daha çok insan iradesinden beklenti doğurur.
Detaylı Açıklamalar;

Kimsenin kişisel yaşamındaki olay ve durumlarla ilgili olumlu sonuçlar çıkabileceği ihtimaline dair duygusal inancı olarak tanımlanabilir. Türk Dil Kurumu iseumut sözcüğünü “Ummaktan doğan güven duygusu, ümit” veya “Bu duyguyu veren kimse veya şey” olarak tanımlamakta. Ummak ise aynı TDK sözlüğünce “Bir şeyin olmasını istemek, beklemek” veya “Sanmak, tahmin etmek[2] olarak tanımlanmıştır. Buna göre umut genellikle iyi bir sanıdan doğan güven veya iyi bir sanıya olan inanç duygusu olarak tanımlanabilir. Umut genellikle belirli bir oranda sebat içerir yani tersi yönde belli kanıtlar dahi olsa bir şeyin muhtemel olduğuna inanmayı içerebilir.

Farklı yönlerden farklı kullanımlara sahip olabilir. Örneğin bazı dinlerde umut bir erdemdir ve tersi yani umutsuzluk Tanrı’ya (veya tanrılara) karşı bir isyan olarak tanımlanabilir. Bu dinlere Hristiyanlık örnek olarak verilebilir. Bu dinlerde inanç ile umut birliktedir ve her zaman ahirete dair umut edilmesi gerekir. Kişi hiçbir zaman Allah’tan umudunu kesmemelidir.

Mitolojilerde umut kavramı farklı hikâyelerle açıklanmıştır. Çoğu mitolojide belirli bir tanrı veya tanrıça ile özdeşleştirilmiştir. Örneğin, Yunan mitolojisinde umut kavramı Elpisolarak vücut bulmuştur yani Elpis umudun tecessümüdür. Pandora, Pandora’nın Kutusunu açtığında tüm kötülükler uçup gitmiştir – bir şey dışında: Umut. Mitte insanlığın umutsuzluk içinde sonsuza kadar kalmaması Pandora’nın kutudaki umudu bir süre sonra çıkarması ile başarılmıştır. Roma mitolojisinde ise umut son tanrıça olan Spes’tir; ultima dea. derler.


Umut ile ilgili bazı sözler

Ertelenmiş umutlar perişan eder insanı. Elif Şafak

Tüm dünya vazgeç dediğinde umut fısıldar; bir kez daha dene.

Ne bir gemi tek demire bağlanır, ne de hayat tek bir ümide. Epiktotes

Umut, cesaretin yarısıdır. Balzac

Yaşamda ümitsiz durumlar yoktur, ümitsizlik besleyen insanlar vardır yalnızca. Clara Booth

Bir şeyden ümitsiz olan, ondan uzak olur. Hz. Ömer

Umudunu yitirme, şu hayatta bir şeyin bitişi, her zaman başka bir şeyin başlamasına sebep olmuştur.

İnsana yapılacak en büyük kötülük; onu bir umudun içine hapsetmektir.

Ümit gidince, yaşamak zevki de gider. Emile Zola

Hiçbir şeye cesaret edemeyen, hiçbir şeye ümit beslemesin. Friedrich Schiller

Hayat dardır doğru; ama ümit de geniştir. Wolfgang Van Goethe

Hepimiz aynı bataklıkta yaşıyoruz; ama bazılarımız yıldızlara bakıyor. Oscar Wilde

Ümit, hayat boyunca sürer ve ölümle sona erer. Bernard Shaw

Ümidimiz kalmayınca hepimiz, arzularımızla yaşamaya başlarız. Dante Alighieri

Ümit, başlı başına bir mutluluktur, belki de mutlulukların en büyüğü. Samuel Johnson

Ümit, saadetten alınmış bir miktar borçtur. Joseph Joubert

Mağlubiyete uğrayınca ümitsizliğe kapılma, her başarısızlıkta bir zafer arzusu yatar. Germain Martin

Ümit, en bedbaht insanlardan bile ışığını esirgemez. Victor Von Schetffell

Hiçbir şey ümit etmeyen adama ne mutlu; çünkü hiç hayal kırıklığına uğramaz. Alexander Pope

Umutla yolculuk etmek, gidilecek yere varmaktan çok daha zevklidir. Robert Louis Stevenson

Bir yerde yaşam varsa, orada umut da vardır. M. T. Cicero

Umudunu kaybetme belki döner. Ama çok da ümitli olma; belki de gittiğini senden çok sever. İlhan Berk

Hayat bu, bir bakarsın her şey bir anda son bulur. Hayat bu, son dediğin an her şey yeniden canlanır. Şems-i Tebrizi

Eski anılarımız, yeni umutlarımız olmalıdır. Arşene Houssaye

En korkulu anlarda bile ümidini kırma, unutma ki iliklerin en lezzetlisi en sert kemikte bulunur. Şeyh Sadi

Tehlike büyüdükçe, ümit de büyür. Hölderlin

Bütün yıldızlar sönse ve her şey kararsa, insanın ruhunda tek bir yıldız parlamaya devam eder, bu ümit yıldızıdır. Eflatun

İnsanları canlandıran emeldir, öldüren yeistir. Said Nursi

Her kışın yüreğinde titreyen bir bahar vardır, her gecenin peçesinin ardında, tebessümle bekleyen bir şafak vardır. Halil Cibran

Her şeyin yok olduğu anda bile, ümit vardır. Thales

Bir gün, her şeyin daha iyi olacağını düşünmek umudumuz; bugün her şeyin iyi olduğunu düşünmek, yanılgımızdır. Voltaire

Eğer ilim, ümit ile olsaydı, dünyadaki bütün insanlar alim olurdu. Hz. Ali

Ümit, aldatıcı olsa da, hoş bir yolla hayatımızın sonuna doğru ilerlememizi temin eder. François de La Rochefaucauld

Sanayinin kamçılayıcısı, ilerleme gerçeği değil, umuttur. Robert Southy

Gayret göstermeden ümit etmek bir hatadır; ama ümit etmeden gayret göstermeye kalkmak da kendi kendimize söylediğimiz, en kötü yalandır. Alain

Ümitsizlik, sersemlerin elde ettiği bir neticedir. Benjamin Disraeli

Umutsuzluk nedeniyle korkup kaçma, umut, umutsuzluğun ötesindedir, aş, yürü, geç onu, karanlık geçidin ötesinde, ışık bulacaksın. Andre Gide

Umut olmadan, umulmayanı bulamayız. Roger Garaudy

Bir insan parasını kaybetmişse, hiçbir şeyini kaybetmemiş demektir, sıhhatini kaybetmişse, hayatının yarısını kaybetmiş demektir, ümidini kaybetmişse, her şeyini kaybetmiş demektir. Confucius

Asla ümitsizliğe düşme; ama düşersen de çalışmanı sürdür. Edmund Burke

Yarının bu günden daha iyi olacağı ümidiyle yetinmek yerine; hemen bugün, yarın uyandığımızda, kendimizi önceki günden biraz olsun daha iyi hissetmemizi sağlayacak, bir şeyler yapabiliriz. Edward de Bono

Hepiniz, umudunuz kadar genç, yeisiniz kadar ihtiyarsınız. Samuel Ullman

Ümidi; kurnazlıkla, düzenle, besleyip devam ettirmek, insanlara boyuna ümit vermek, hoşnutsuzluk zehrinin en iyi panzehirlerinden biridir. Francis Bacon

 


Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir